Welkom op onze nieuwe website! Klik en kijk lekker rond.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je alle vragen die leerlingen al eens eerder aan ons hebben gesteld, met daarbij de juiste antwoorden. Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur je vraag dan naar info@hlz.nl. We sturen zo snel mogelijk een antwoord.

1. Algemeen

Nee, sinds de loting en matching komen onze leerlingen uit alle stadsdelen van Amsterdam en omstreken: Amstelveen, Badhoevedorp, Diemen, Duivendrecht, Landsmeer, Waterland, Haarlemmermeer, Ouderkerk aan de Amstel en Abcoude. We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn op school én met een glimlach weer naar huis gaat. 

HLZ is van oorsprong een christelijke school. We werken nog steeds vanuit die waarden en normen, maar er zijn geen dag- of weekopeningen. Wel wordt er lesgegeven in het vak godsdienst. In dit vak komen alle religies aan bod en in de bovenbouw zoomen we in op de ethiek van verschillende godsdiensten.

2. Aanmelden bij HLZ

Heb jij een havo of vwo-advies gekregen van jouw basisschool? Dan kun je ervoor kiezen om HLZ op jouw voorkeurslijst te zetten.

Leuk om te weten: als je een vwoadvies hebt, kun je HLZ twee keer op jouw voorkeurslijst zetten. Je leest hier hoe dat werkt. 

Nee, sinds 2021 schrijft iedereen zich online met een voorkeurslijst in voor het voortgezet onderwijs. Heb je een havo of vwo-advies? Dan moet je twaalf voorkeuren invullen. De school waar je het liefst heen wil, zet je op de eerste plaats. De school waar je daarna heen zou willen op de tweede plaats, etc. De voorkeurslijst lever je digitaal in, via het ouderportaal van ELK. Bij de Centrale Loting en Matching gebruikt de computer de lijsten om iedereen zo hoog mogelijk op hun voorkeurslijst te plaatsen. Hierbij werkt de computer de lijsten af op volgorde van de lotnummers van de leerlingen. Hoe hoger je HLZ op je voorkeurslijst zet, hoe meer kans je maakt om ingeloot te worden bij onze school. 

Let op: er bestaat wel een hardheidsclausule. Dit is een regeling waarbij wij 2% van het aantal leerlingen (die we kunnen plaatsen) toelaten, omdat ze in een moeilijke of verdrietige situatie zitten. 

3. Onderwijs

Ja, een laptop is onderdeel van de beschikbare leermiddelen die je dagelijks bij ons op school nodig hebt.

Let op: we mogen de aanschaf van een laptop niet verplichten. Als het nodig is, kunnen wij een (papieren) alternatief bieden.

Die keuze is aan jou! Je gaat sowieso gebruik maken van ons digitale plansysteem HOMi, dus een extra agenda is in principe niet nodig. Maar als je het fijn vindt om (naast HOMi) te werken met een agenda, mag dat zeker. 

4. Brugklas

Dit zijn bovenbouwleerlingen die hebben gesolliciteerd om jou te helpen op school. Ze zorgen ervoor dat je je zo snel mogelijk thuis voelt bij HLZ; ze gaan mee op kamp, komen in de mentorles, organiseren het schoolfeest en zijn aanwezig bij alle schoolactiviteiten tot de kerstvakantie. Per klas zijn er vijf brugklascoaches. 

In de havo en vwoklassen heb je de les in de vakken: Nederlands, Engels, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, NASK (natuur- en scheikunde), biologie, tekenen, future media,muziek, lichamelijke opvoeding. Zit je in een Universalis klas? Dan heb je de les in de leergebieden: wiskunde, Nederlands, aarde en wereld, moderne vreemde talen (Engels, Frans, Duits, Spaans), multimedia, bèta en sport. 

In het eerste jaar hebben de havo en vwo-klassen twee keer per week een blokuur (90 minuten) gym. De Universalis klas heeft vier keer per week gym: drie keer per week 45 minuten en één keer per week een blokuur (90 minuten)

Van de eerste schooldag tot de herfstvakantie en van Pasen tot de zomervakantie sporten we buiten, op de voetbalvelden van ASV Arsenal. Van de herfstvakantie tot Pasen sporten we binnen in onze gymzalen, onder ons schoolgebouw. 

Als je je gaat inschrijven bij HLZ, mag je aangeven met welke vrienden en vriendinnen je in de klas wil komen. Het is wel belangrijk dat jullie hetzelfde schooladvies hebben gekregen (bijvoorbeeld allebei een havoadvies). We proberen jullie dan bij elkaar in de klas te zetten, maar het is niet altijd mogelijk. Voor de zomervakantie leer je jouw klasgenoten kennen.

Ja, we nemen uitgebreid de tijd om te zorgen dat je je snel bij ons thuis voelt. Voor de zomervakantie heb je al een kennismakingsdag, waar je je klasgenoten en mentor voor het eerst ontmoet. We starten het nieuwe schooljaar met vier introductiedagen. Tijdens deze dagen leer je het gebouw, de mensen op school en de buurt kennen. We zullen je dan ook over alles informeren. 

Ja, in de derde week van het schooljaar gaan we met alle brugklasleerlingen, brugklascoaches, mentoren en een aantal vakdocenten drie dagen naar Heino. Daar gaan we heel veel leuke dingen doen, met als grote doel om iedereen te leren kennen. Van je klasgenoten en leerlingen uit andere klassen tot je mentor en docenten.

5. Schoolgebouw

We hebben een speciale fietsenstalling voor alle brugklassers. We noemen deze fietsenstalling: de brugstalling. Het is de bedoeling dat je daar jouw fiets neerzet. Elke ochtend staat er een medewerker van HLZ bij de ingang van de brugstalling om je een goede morgen te wensen.

Ja, onze kantine heet de Biels. Hier kun je natuurlijk lekkere, gezonde broodjes en snacks kopen, maar je kunt er ook goed chillen, kletsen en huiswerk maken.  

Ja, maar we hebben een klein schoolgebouw, waardoor we niet genoeg kluisjes hebben voor alle leerlingen. Daarom kan het zijn dat je jouw kluisje met een andere leerling moet delen. 

Ons schoolgebouw is aan een opknapbeurt toe, maar wanneer het verbouwd gaat worden is nog niet helemaal duidelijk. 

Ja, ergens in het schooljaar 2023/2024 gaan alle brugklassers gebruik maken van een nieuw schoolgebouw aan de Jan van Eijckstraat (om de hoek van ons hoofdgebouw). We weten nog niet precies wanneer, maar we zijn op dit moment leuke plannen aan het maken voor de inrichting van het extra schoolgebouw. 

6. Lessen

Een normale les duurt 45 minuten. Soms heb je een blokuur, dat is een les van 90 minuten.

Het verschilt per dag hoe laat jouw eerste les begint en jouw laatste les eindigt. Het eerste lesuur start bij ons om 8.30 uur en het laatste lesuur eindigt om 16.15 uur. 

In Magister en Zermelo vind je je rooster. Je kunt jouw rooster via de Magister App of de Zermelo App gemakkelijk bekijken. Let op: het kan zijn dat je rooster gedurende het schooljaar een aantal keer verandert. 

Ja, maar we proberen dit in de onderbouw zoveel mogelijk te voorkomen. Bij afwezigheid van een docent streven we er altijd naar dat een andere docent de klas opvangt en aan het werk zet. Als dit niet mogelijk is, dan proberen we het met een roosterwijziging: je begint dan een lesuur later of eindigt de dag een lesuur eerder. Roosterwijzigingen vind je in Magister.

Ja, alle leerlingen van onze school krijgen aan het begin van het schooljaar een HLZ-shirt. We verwachten dat je dit shirt elke gymles draagt.

Nee, in de brugklas werken we met de Sportfolio App. Via deze app kun jij jezelf binnen jouw eigen mogelijkheden ontwikkelen, ongeacht het beweegniveau. De Sportfolio App is gepersonaliseerd, waardoor je alleen zicht krijgt in jouw persoonlijke leerproces. 

In de pauze kun je een fijne plek zoeken in de Biels (onze kantine), lekker hangen op de stoelen en banken in onze school, in de zon zitten op het schoolplein of een rondje lopen door de winkelstraat.

7. Activiteiten

Ja, voor alle brugklassers organiseren wij twee schoolfeesten per jaar. Het eerste schoolfeest is op school, in de aula. Dit schoolfeest is alleen toegankelijk voor brugklassers. Aan het einde van het schooljaar organiseren we een schoolfeest voor alle leerlingen van HLZ. Dit schoolfeest vindt meestal in een grote discotheek in Amsterdam plaats.

Ja, er worden verschillende klassenuitjes met de mentor georganiseerd. Heb je een leuk idee voor een klassenuitje? Vertel het dan aan je mentor.

Je gaat op schoolkamp naar Heino, brengt een bezoek aan het theater, er worden drie verschillende sportdagen georganiseerd, je gaat op excursie naar Artis, Hortus en/of Paleis op de Dam, Stichting Halt komt langs om je alles te vertellen over jeugdcriminaliteit en online veiligheid, je zet je in voor een goed doel én je kunt meedoen aan het (Ta)lente festival. 

Ja, het zijn er te veel om allemaal op te noemen. Maar we noemen er een paar: je kunt op uitwisseling naar verschillende plekken in Europa, je maakt studiereizen naar steden in Spanje, Engeland, Frankrijk, Duitsland, je gaat op excursie naar Europees Parlement In Brussel, er komen gastprekers langs in de klas, je gaat op stage, er worden verschillende workshops georganiseerd en nog veel meer! 

Ja, bijna elke dag kun je meedoen aan buitenschoolse activiteiten. Dit schooljaar kun je je inschrijven voor lessen in theater, Chinees, robotica, klassieke muziek, zaalvoetbal, basketbal, schaatsen en schaken. 

Als jij leuke ideeën hebt, dan luisteren we daar heel graag naar. We gaan dan samen met jou kijken of we jouw idee kunnen organiseren en zetten je daar heel graag voor in. Je kunt met jouw ideeën terecht bij de leerjaarcoördinator of afdelingsleider.

8. Klassen

Er zijn zes brugklassen. We streven elk jaar naar twee havo klassen, twee havo/vwo klassen, één vwo klas en één Universalis klas. 

We proberen maximaal 28 leerlingen in een klas te plaatsen.

9. Huiswerk, toetsen en cijfers

Je besteedt ongeveer anderhalf uur tot twee uur per dag aan jouw huiswerk. Soms is het meer, soms is het minder. 

Bij elk vak horen so’s (schriftelijke overhoringen) en proefwerken. So’s gaan over een klein deel van het vak, proefwerken gaan over een groter deel van het vak. Het verschilt per vak hoeveel proefwerken je hebt.

Via het proefwerkrooster. Zo kun je ruim van tevoren zien in welke week je een toets hebt

Ja, maar voordat jouw cijfer in Magister komt te staan, bespreekt de docent van het vak jouw cijfer tijdens de les. Het cijfer komt daarna in Magister te staan, zodat je ouders/verzorgers ook mee kunnen kijken.

10. Persoonlijke ondersteuning en zorg

Ja, in de eerste weken van het schooljaar testen we alle leerlingen op het gebied van spelling, rekenen en Engels. Als blijkt dat jij moeite hebt om bij te blijven, dan zullen we je uitnodigen voor het kernbanduur.

Het kernbanduur is een les die twee per week wordt ingeroosterd aan het begin van de dag, tijdens het 1e uur. Op basis van de uitslag van de signaleringstoetsen of op advies van de vakdocent word je ingeroosterd voor het kernbanduur.

We hebben bij HLZ verschillende kernbanduren: Nederlands, Engels, wiskunde, maar ook vaardigheden om leerlingen een basis te geven met het begrijpen van toetsvragen, teksten, beeldbronnen en het formuleren van antwoorden.

Ja, dat kan in de studiezaal. De studiezaal is elke dag tot 17:30 uur. In de studiezaal zijn docenten en leerlingen aanwezig om je te helpen als dat nodig is. 

Ja, we hebben er zelfs twee! Onze Remedial Teacher voor taal is Inge Dekker (dkr@hlz.nl) en voor rekenen is het Désirée Prinsenberg (pri@hlz.nl). Zij kunnen jou ondersteuning bieden op het gebied van dyslexie, dyscalculie en faalangst. Ook kun je bij hen terecht voor extra tips over leren voor een proefwerk. 

Ja, in de eerste week van het schooljaar worden jij en je ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een driehoeksgesprek met jouw mentor. Als blijkt dat jij meer ondersteuning nodig hebt, dan bespreken we dit met de zorgcoördinator en zoeken we naar een geschikte oplossing. Ook hebben we het Pluspunt, waar veel mogelijkheden zijn om je extra te ondersteunen. Zo hebben we leerling coaches, anti-pest coordinatoren en medewerkers die expertise hebben op het gebied van hoogbegaafdheid en executieve functies, zoals plannen, emotie en concentratie.

Adres
Socials