Welkom op onze nieuwe website! Klik en kijk lekker rond.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je alle vragen die leerlingen al eens eerder aan ons hebben gesteld, met daarbij de juiste antwoorden. Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur je vraag dan naar info@hlz.nl. We sturen zo snel mogelijk een antwoord.

1. Algemeen

Nee, sinds de loting en matching komen onze leerlingen uit alle stadsdelen van Amsterdam en omstreken: Amstelveen, Badhoevedorp, Diemen, Duivendrecht, Landsmeer, Waterland, Haarlemmermeer, Ouderkerk aan de Amstel en Abcoude. We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn op school én met een glimlach weer naar huis gaat. 

HLZ is van oorsprong een christelijke school. We werken nog steeds vanuit die waarden en normen, maar er zijn geen dag- of weekopeningen. Wel wordt er lesgegeven in het vak godsdienst. In dit vak komen alle religies aan bod en in de bovenbouw zoomen we in op de ethiek van verschillende godsdiensten.

2. Aanmelden bij HLZ

Heb jij een havo of vwo-advies gekregen van jouw basisschool? Dan kun je ervoor kiezen om HLZ op jouw voorkeurslijst te zetten.

Nee, sinds 2021 schrijft iedereen zich online met een voorkeurslijst in voor het voortgezet onderwijs. Heb je een havo of vwo-advies? Dan moet je twaalf voorkeuren invullen. De school waar je het liefst heen wil, zet je op de eerste plaats. De school waar je daarna heen zou willen op de tweede plaats, etc. De voorkeurslijst lever je digitaal in, via het ouderportaal van ELK. Bij de Centrale Loting en Matching gebruikt de computer de lijsten om iedereen zo hoog mogelijk op hun voorkeurslijst te plaatsen. Hierbij werkt de computer de lijsten af op volgorde van de lotnummers van de leerlingen. Hoe hoger je HLZ op je voorkeurslijst zet, hoe meer kans je maakt om ingeloot te worden bij onze school. 

Let op: er bestaat wel een hardheidsclausule. Dit is een regeling waarbij wij 2% van het aantal leerlingen (die we kunnen plaatsen) toelaten, omdat ze in een moeilijke of verdrietige situatie zitten. 

3. Onderwijs

Ja, een laptop is onderdeel van de beschikbare leermiddelen die je dagelijks bij ons op school nodig hebt.

Let op: we mogen de aanschaf van een laptop niet verplichten. Als het nodig is, kunnen wij een (papieren) alternatief bieden.

Die keuze is aan jou! Je gaat sowieso gebruik maken van ons digitale plansysteem in Magister, dus een extra agenda is in principe niet nodig. Maar als je het fijn vindt om (naast Magister to Do) te werken met een agenda, mag dat zeker. 

4. Brugklas

Dit zijn bovenbouwleerlingen die hebben gesolliciteerd om jou te helpen op school. Ze zorgen ervoor dat je je zo snel mogelijk thuis voelt bij HLZ; ze gaan mee op kamp, komen in de mentorles, organiseren het schoolfeest en zijn aanwezig bij alle schoolactiviteiten tot de kerstvakantie. Per klas zijn er vijf brugklascoaches. 

In de havo en vwoklassen heb je de les in de vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, NASK (natuur- en scheikunde), biologie, tekenen, future media,muziek en lichamelijke opvoeding

In het eerste jaar hebben de havo en vwo-klassen twee keer per week een blokuur (90 minuten) gym. De Universalis klas heeft vier keer per week gym: drie keer per week 45 minuten en één keer per week een blokuur (90 minuten)

Van de eerste schooldag tot de herfstvakantie en van Pasen tot de zomervakantie sporten we buiten, op de voetbalvelden van ASV Arsenal. Van de herfstvakantie tot Pasen sporten we binnen in onze gymzalen, onder ons schoolgebouw. 

Als je je gaat inschrijven bij HLZ, mag je aangeven met welke vrienden en vriendinnen je in de klas wil komen. Het is wel belangrijk dat jullie hetzelfde schooladvies hebben gekregen (bijvoorbeeld allebei een havoadvies). We proberen jullie dan bij elkaar in de klas te zetten, maar het is niet altijd mogelijk. Voor de zomervakantie leer je jouw klasgenoten kennen.

Ja, we nemen uitgebreid de tijd om te zorgen dat je je snel bij ons thuis voelt. Voor de zomervakantie heb je al een kennismakingsdag, waar je je klasgenoten en mentor voor het eerst ontmoet. We starten het nieuwe schooljaar met vier introductiedagen. Tijdens deze dagen leer je het gebouw, de mensen op school en de buurt kennen. We zullen je dan ook over alles informeren. 

Ja, in de derde week van het schooljaar gaan we met alle brugklasleerlingen, brugklascoaches, mentoren en een aantal vakdocenten drie dagen naar Heino. Daar gaan we heel veel leuke dingen doen, met als grote doel om iedereen te leren kennen. Van je klasgenoten en leerlingen uit andere klassen tot je mentor en docenten.

5. Schoolgebouw

Ja! Eind januari krijgen we de sleutel van de Jan van Eijckstraat, onze dependance, op 4 minuten lopend vanaf ons hoofgebouw aan de Brahmsstraat. Na de voorjaarsvakantie gaan we, met onze huidige eersteklassers, daarheen verhuizen en zullen zij ca. 80% van al hun lessen daar volgen. Leerlingen uit anderen leerjaren zullen ook  af en toe een lesje volgen in de dependance 

Jazeker. In de Jan van Eijckstraat zorgen we ervoor dat er genoeg plek is voor alle leerlingen die met de fiets naar school komen. 

Ja, onze kantine, in de Brahmsstraat, heet de Biels. Hier kun je natuurlijk lekkere, gezonde broodjes en snacks kopen, maar je kunt er ook goed chillen, kletsen en huiswerk maken.  In de Jan van Eijckstraat komt een automaat te staan met veelal gezonde producten. Natuurlijk stimuleren we wel dat je je eigen eten meeneemt. Ook is er een waterpunt in de school waar je water kunt tappen.

Ja, In de Jan van Eijckstraat is er voor elke leerling een eigen kluisje.

Ons schoolgebouw is aan een opknapbeurt toe, maar wanneer het verbouwd gaat worden is nog niet helemaal duidelijk. 

6. Lessen

Een normale les duurt 45 minuten. Soms heb je een blokuur, dat is een les van 90 minuten.

Het verschilt per dag hoe laat jouw eerste les begint en jouw laatste les eindigt. Het eerste lesuur start bij ons om 8.30 uur en het laatste lesuur eindigt om 16.15 uur. 

In Magister en Zermelo vind je je rooster. Je kunt jouw rooster via de Magister App of de Zermelo App gemakkelijk bekijken. Let op: het kan zijn dat je rooster gedurende het schooljaar een aantal keer verandert. 

Ja, maar we proberen dit in de onderbouw zoveel mogelijk te voorkomen. Bij afwezigheid van een docent streven we er altijd naar dat een andere docent de klas opvangt en aan het werk zet. Als dit niet mogelijk is, dan proberen we het met een roosterwijziging: je begint dan een lesuur later of eindigt de dag een lesuur eerder. Roosterwijzigingen vind je in Magister.

Ja, alle leerlingen van onze school krijgen aan het begin van het schooljaar een HLZ-shirt. We verwachten dat je dit shirt elke gymles draagt.

Nee, in de brugklas werken we met de Sportfolio App. Via deze app kun jij jezelf binnen jouw eigen mogelijkheden ontwikkelen, ongeacht het beweegniveau. De Sportfolio App is gepersonaliseerd, waardoor je alleen zicht krijgt in jouw persoonlijke leerproces. 

In de pauze kun je een fijne plek zoeken in de Biels (onze kantine), lekker hangen op de stoelen en banken in onze school, in de zon zitten op het schoolplein of een rondje lopen door de winkelstraat.

7. Activiteiten

Ja, voor alle brugklassers organiseren wij twee schoolfeesten per jaar. Het eerste schoolfeest is op school, in de aula. Dit schoolfeest is alleen toegankelijk voor brugklassers. Aan het einde van het schooljaar organiseren we een schoolfeest voor alle leerlingen van HLZ. Dit schoolfeest vindt meestal in een grote discotheek in Amsterdam plaats.

Ja, er worden verschillende klassenuitjes met de mentor georganiseerd. Heb je een leuk idee voor een klassenuitje? Vertel het dan aan je mentor.

Je gaat op schoolkamp naar Heino, brengt een bezoek aan het theater, er worden drie verschillende sportdagen georganiseerd, je gaat op excursie naar Artis, Hortus en/of Paleis op de Dam, Stichting Halt komt langs om je alles te vertellen over jeugdcriminaliteit en online veiligheid, je zet je in voor een goed doel én je kunt meedoen aan het (Ta)lente festival. 

Ja, het zijn er te veel om allemaal op te noemen. Maar we noemen er een paar: je kunt op uitwisseling naar verschillende plekken in Europa, je maakt studiereizen naar steden in Spanje, Engeland, Frankrijk, Duitsland, je gaat op excursie naar Europees Parlement In Brussel, er komen gastprekers langs in de klas, je gaat op stage, er worden verschillende workshops georganiseerd en nog veel meer! 

Ja, bijna elke dag kun je meedoen aan buitenschoolse activiteiten. Dit schooljaar kun je je inschrijven voor lessen in podiumkunst, Japans, haken, zaalvoetbal, basketbal, rolschaatsen, Model European Parliament, muurschilderingen maken en schaken. 

Als jij leuke ideeën hebt, dan luisteren we daar heel graag naar. We gaan dan samen met jou kijken of we jouw idee kunnen organiseren en zetten je daar heel graag voor in. Je kunt met jouw ideeën terecht bij de leerjaarcoördinator of afdelingsleider.

8. Klassen

Er zijn zes klassen in leerjaar 1. We streven elk jaar naar de volgende indeling, 

  • 2x havo-klassen (voor leerlingen met een havo-advies van de basisschool)
  • 2x h/v klassen (voor leerlingen met een h/v advies van de basisschool)
  • 2x vwo-klassen (voor leerlingen met een vwo-advies van de basisschool)


Als de loting en matching ongunstig uitpakt voor ons, dan zullen we de indeling hierop aanpassen en kan het zo zijn dat we bijvoorbeeld 1x een havo klas en 3x een h/v klas formeren.

We proberen maximaal 28 leerlingen in een klas te plaatsen.

Leerlingen die bij ons in een h/v klas worden geplaatst, krijgen een heel schooljaar op vwo-niveau les, maar worden tot begin december op havo-niveau getoetst. In december krijgen alle leerlingen van ons feedback (van alle vakdocenten via catwise) en mogen ze kiezen of ze tot april alles getoetst willen krijgen op havo- of alles op vwo-niveau. Uiteraard geven we hierover advies en vinden er gesprekjes over plaats. Begin april krijgen leerling opnieuw feedback van alle docenten via catwise . Medio april kiezen leerlingen definitief voor havo of vwo. Er wordt tijdens de eindvergadering vergaderd op basis van de voor hem/haar geldende overgangsnormering.

 
We streven ernaar om leerlingen op het juiste niveau te krijgen.  Voor de meeste zal dit aan het einde van het 1e leerjaar  het geval zijn. Voor die leerlingen die iets meer tijd nodig hebben om te laten wat het passende niveau is, hebben we een mooie maatwerkoplossing.
 
Daarnaast zijn we bezig met welke vaardigheden er nodig zijn op de havo en welke op het vwo om later succesvol te kunnen zijn op het HBO of WO. 
 
Een leerling gaat vanuit klas 1 door naar 2H of 2V (of stroomt af naar vmbo-t als het niveau te hoog blijkt).
 
We hebben voor leerlingen waar we over twijfelen of zij uiteindelijk met een vwo-diploma onze school gaan verlaten, ook nog een andere optie, namelijk de 2h/v status. Hier heeft een leerling geen recht op. Deze status geven we de leerling tijdens de eindvergadering.
 
Voor deze leerling betekent het dat hij/zij naar een 2v klas gaat, met alles erop en eraan (vwo-niveau les/toetsen en Spaans als extra vreemde taal). Tot de 2e periode krijgen al deze leerlingen op vwo-niveau les en worden op vwo-niveau getoetst. In december krijgen alle leerlingen van ons feedback (van alle vakdocenten via catwise).
 
Als gedurende de eerste periode blijkt dat vwo toch te hoog gegrepen is, dan kan de leerling na de 1e periode teruggrijpen op havo-toetsen, stoppen met Spaans en gewoon binnen de klas blijven. Een overstap naar 3 havo is dan een makkelijkere stap.
 
Met leerlingen die bij ons in een 1 havo-klas zitten, het goed doen qua cijfers, werkhouding en inzet en ambitie hebben om vwo te gaan doen gaan we in gesprek. Deze leerlingen gaan we uitdagen en toetsen op vwo-niveau. Tijdens de eindvergadering beslissen we dan of deze leerling een 2h/v status krijgt en dus geplaatst wordt in een 2 vwo klas.

9. Huiswerk, toetsen en cijfers

Je besteedt ongeveer anderhalf uur tot twee uur per dag aan jouw huiswerk. Soms is het meer, soms is het minder. 

Bij elk vak horen so’s (schriftelijke overhoringen) en proefwerken. So’s gaan over een klein deel van het vak, proefwerken gaan over een groter deel van het vak. Het verschilt per vak hoeveel proefwerken je hebt.

Via het proefwerkrooster. Zo kun je ruim van tevoren zien in welke week je een toets hebt

Ja, maar voordat jouw cijfer in Magister komt te staan, bespreekt de docent van het vak jouw cijfer tijdens de les. Het cijfer komt daarna in Magister te staan, zodat je ouders/verzorgers ook mee kunnen kijken.

10. Persoonlijke ondersteuning en zorg

Ja, in de eerste weken van het schooljaar testen we alle leerlingen op het gebied van spelling, rekenen en Engels. Als blijkt dat jij moeite hebt om bij te blijven, dan zullen we je uitnodigen voor het kernbanduur.

Het kernbanduur is een les die twee per week wordt ingeroosterd aan het begin van de dag, tijdens het 1e uur. Op basis van de uitslag van de signaleringstoetsen of op advies van de vakdocent word je ingeroosterd voor het kernbanduur.

We hebben bij HLZ verschillende kernbanduren: Nederlands, Engels, wiskunde, maar ook vaardigheden om leerlingen een basis te geven met het begrijpen van toetsvragen, teksten, beeldbronnen en het formuleren van antwoorden.

Ja, dat kan in de studiezaal. De studiezaal is elke dag tot 17:30 uur. In de studiezaal zijn docenten en leerlingen aanwezig om je te helpen als dat nodig is. 

Ja, we hebben er zelfs twee! Onze Remedial Teacher voor taal is Inge Dekker (dkr@hlz.nl) en voor rekenen is het Désirée Prinsenberg (pri@hlz.nl). Zij kunnen jou ondersteuning bieden op het gebied van dyslexie, dyscalculie en faalangst. Ook kun je bij hen terecht voor extra tips over leren voor een proefwerk. 

Ja, in de eerste week van het schooljaar worden jij en je ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een driehoeksgesprek met jouw mentor. Als blijkt dat jij meer ondersteuning nodig hebt, dan bespreken we dit met de zorgcoördinator en zoeken we naar een geschikte oplossing. Ook hebben we het Pluspunt, waar veel mogelijkheden zijn om je extra te ondersteunen. Zo hebben we leerling coaches, anti-pest coordinatoren en medewerkers die expertise hebben op het gebied van hoogbegaafdheid en executieve functies, zoals plannen, emotie en concentratie.

Adres
Socials