Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Veelgestelde vragen

We hebben zoveel mogelijk vragen en antwoorden over het HLZ en de brugklas op een rij gezet, ingedeeld in verschillende categorieën. Staat jouw vraag er niet tussen? Stel ‘m dan via info@hlz.nl en we geven je zo snel mogelijk antwoord.
Wij zoeken jou, het HLZ

Algemeen

Nee, sinds de loting en matching komen onze leerlingen uit alle stadsdelen van Amsterdam en omstreken: Amstelveen, Diemen, Duivendrecht, Landsmeer, Waterland, Haarlemmermeer, Ouderkerk aan de Amstel en Abcoude. We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn op school én met een glimlach weer naar huis gaat.

Als uw kind een havo-, havo/vwo- of vwo-advies heeft, kunt u het HLZ op de voorkeurslijst zetten. Heeft uw kind een vwo-advies? Dan kunt u kiezen uit vwo regulier en vwo Universalis. Lees hier meer over Universalis.

Ja, naast boeken, is de laptop onderdeel van de beschikbare leermiddelen die je dagelijks bij ons op school nodig hebt.

Ja, scholen mogen de aanschaf van een laptop niet verplichten. Dus als het nodig is, zullen we een papieren alternatief bieden.

Wij adviseren gebruik te maken van een laptop of ultrabook met het Windows besturingssysteem. Bij andere soort apparatuur, zoals een tablet, Macbook of Chromebook werkt mogelijk niet al het lesmateriaal van onze uitgevers.

Bij het uitzoeken kunt u het beste letten op de volgende zaken:

 • Processor: Intel of AMD.
 • Geheugen: minimaal 4GB.
 • Opslag: minimaal 128GB. In verband met de snelheid raden wij een SSD aan.
 • Beeldscherm: uit praktisch oogpunt raden wij een scherm van minstens 10 inch aan met een voorkeur voor 11,6″ of 13,3″. Een kleiner scherm werkt vaak niet prettig. Een groter scherm maakt de laptop (onnodig) zwaar.
 • Accuduur: minimaal 5-6 uur. In de praktijk valt de accuduur vaak lager uit dan opgegeven in de specificaties, bovendien gaat de accu na verloop van tijd ook steeds sneller leeg. Het is erg belangrijk om hier niet op te bezuinigen! Het is verplicht om met een volledig opgeladen laptop op school te komen. In de lokalen is er geen mogelijkheid om op te laden.
 • Draadloos netwerk: de laptop moet beschikken over “dual band” wifi. Dit wordt ook wel aangeduid met “802.11ac”. Dit is belangrijk. Heeft de laptop dit niet dan kunnen wij helaas geen goede werking van de wifi garanderen.
 • Besturingssysteem: Microsoft Windows 10 of 11.
 • Office pakket: Microsoft Office 365 of Office 2016 (gratis via school).
 • Een laptophoes/sleeve.

 

Veel nieuwe laptops voldoen aan bovenstaande eisen. Het is wel belangrijk om deze te controleren. Twijfelt u? Stuur ons vooral een mail via info@hlz.nl. Als school hebben wij goede ervaringen met de merken Dell en HP.

Ja, maar omdat we een klein gebouw hebben proberen we wel altijd kluisjes te laten delen.

Dit mag uw kind zelf beslissen. We gebruiken een digitaal plansysteem, HOMi, waar elke brugklasser mee gaat werken. Hierover krijgt uw kind in de eerste week een uitgebreide instructie over, we besteden er veel tijd aan in de mentorlessen en we zorgen dat uw kind dit systeem en het leren plannen zo snel als mogelijk onder de knie gaat krijgen.

Het HLZ is van oorsprong een christelijke school en werkt vanuit die waarden en normen. Er zijn geen dag- of weekopeningen. Het verschil met veel andere scholen is het vak Godsdienst dat bij ons op school wordt gegeven. Dit vak gaat over alle religies en in de bovenbouw over ethiek.

Nee, iedereen doet mee met het loting en matchingsysteem.

Er bestaat wel een hardheidsclausule. Dit is een regeling waarbinnen we 2%, van het aantal kinderen dat we kunnen plaatsen, toelaten omdat ze in een moeilijke of verdrietige situatie zitten.

Dat klopt, de inspectie heeft in 2019 aangegeven dat ons onderwijs in de havo-afdeling op dat moment ontbrak aan een breed gedragen pedagogisch didactisch klimaat. Veel andere zaken waren overigens toen wel op orde en we zijn natuurlijk hard aan de slag gegaan om de onvoldoende weg te gaan werken.

We hebben gekozen voor een gemeenschappelijk didactische benadering in de vorm van de zogenaamde effectieve instructie, waarbij het onderwijs nog steeds docent gestuurd is en is gericht op het actief leren van leerlingen. De laptop kan bijvoorbeeld worden ingezet om de leerdoelen van een les te behalen.

We hebben veel scholing en coaching gevolgd om met elkaar het onderwijs sterk te verbeteren en we hebben dan ook een hele goede beoordeling gekregen van de inspectie, waardoor alles bij ons, sinds eind vorig schooljaar, helemaal op groen staat.

Het eerste aanspreekpunt is de mentor. Als ouder/verzorger kunnen daarnaast altijd contact opnemen met de vakdocenten. In sommige gevallen zal de leerjaar-coördinator in beeld komen en, mocht het nodig zijn, kan er nog contact worden gezocht met (achtereenvolgens) de afdelingsleider, de rector en uiteindelijk het college van bestuur van de Cedergroep.

Twee ouders maken deel uit van de MR. Zij hebben namens de ouders instemmings- of adviesrecht op belangrijke beslissingen in de school, zoals is vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap. De rector en de een afvaardiging van de ouders hebben regelmatig, meer informeel, contact met de schoolleiding. 

Lees meer over de Ouderraad.

Leerlingen krijgen bij ons op school, via leerlingbespreking.nl, twee keer per jaar (in november en eind maart/begin april) een rapport met feedback. Deze feedback gaat niet alleen over cijfers en resultaten. De feedback gaat ook over inzet, motivatie, doorzettingsvermogen, keuzes en uitdaging. Dit gaat via een stoplicht (Excellent, Ga zo door, Let op of Pas op) en is een totaalbeeld over hoe de vakdocent ziet dat het met de leerling gaat.

Een rood uitroepteken is dus geen oordeel in termen als ‘slecht’ of ‘onvoldoende’. De vakdocent geeft aan ‘Pas op! Ik maak mij zorgen en er moet iets gebeuren.’ Het is een goed bedoeld signaal met adviezen om het tij te keren. Het rapport met feedback staat los van de bevorderingsnormen; de cijfers zijn nog altijd leidend voor de bevordering.

U kunt de feedback digitaal bekijken en moet vervolgens ter voorbereiding op een (eventueel) driehoeksgesprek een Plan van Aanpak (PvA) schrijven. Uw kind krijgt hier in de mentorles uiteraard instructies over hoe om te gaan met feedback en het schrijven van een PvA.

Vervolgens bespreekt uw kind het PvA tijdens het driehoeksgesprek, met de mentor en u.

  • Klopt, Het bestuur van de school heeft een aanvraag hiertoe ingediend bij de gemeente Amsterdam en die doet nu haalbaarheidsonderzoek.

 

  • Ons schoolgebouw is aan een grondige renovatie toe om het weer helemaal up to date te laten zijn.  We zitten een monumentaal pand van bijna 100 jaar oud. Daar zijn we trots op.

 

  • Ons uitgangspunt blijft: old school en future proof.  We behouden het goede van onze traditie en stemmen ons onderwijs af wat onze leerlingen nodig hebben voor hun toekomst.

 

 • De aanvraag is in een pril stadium en we kunnen nu nog niet zeggen hoe de renovatieplannen gaan verlopen. Het zou mooi zijn als de leerlingen die zich nu aanmelden nog een aantal jaren kunnen genieten van onze vernieuwde school.

Universalis

Universalis is speciaal ontwikkeld voor ambitieuze vwo+ leerlingen met een vwo-advies. Het Universalis-onderwijs stimuleert niet alleen de groei in kennis, maar ook in talent, creativiteit, eigenheid, samenwerking en verantwoordelijkheid. Leerlingen worden uitgedaagd om zich breder te ontwikkelen door over grenzen heen te (leren) denken en veel zelf te onderzoeken.

Lees hier meer over Universalis.

Universalis is in de onderbouw, dus van jaar 1 t/m 3. In klas vier ga je vakken kiezen en kom je samen met leerlingen uit de VWO klassen in de bovenbouw.

In de Universalis klas volgt uw kind de volgende vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Aarde en Wereld, Bèta, Multimedia en Lichamelijke Opvoeding.

Start schooljaar

Jazeker, we nemen uitgebreid de tijd om te zorgen dat uw kind zich snel bij ons thuis voelt. Voor de zomervakantie krijgt uw kind al een introductiedag hij/zij/die klasgenoten en de mentor voor het eerst ziet.

Na de vakantie, de eerste echte dagen op de middelbare school, zullen we uw kind over van alles informeren. De introductie, die 4 dagen duurt, staat in het teken van elkaar en de school leren kennen en dan zal uw kind ook kennismaken met de brugklascoaches.

Ja, in de derde week gaan we met alle leerlingen, brugklascoaches, mentoren en een aantal vakdocenten drie dagen naar Heino Summercamp. Een toffe locatie waar we natuurlijk een heel leuk en gevarieerd programma hebben, met als grote doel om niet alleen klasgenoten, maar ook leeftijdsgenoten in andere klassen en de mentor beter te leren kennen.

In het schooljaar 2023/24 gaan we gebruik maken van een dependance voor alle eerstejaarsklassen. De locatie zit op de Jan van Eijkstraat, om de hoek van onze hoofdlocatie. Dit zorgt ervoor dat uw kind zich snel thuis en op zijn/haar/hen gemak voelt.

Activiteiten

Zeker! We organiseren twee schoolfeesten per jaar. Het eerste schoolfeest is op school in onze aula, alleen voor de eerste klas en helemaal georganiseerd door onze brugklascoaches.

Aan het einde van het schooljaar hebben we een schoolfeest voor alle leerlingen van het HLZ, die meestal in een grote discotheek in Amsterdam plaatsvindt. Binnen de klas worden er ook mentoruitjes georganiseerd. De leerlingen kunnen hier over meedenken.

We hebben, behalve het brugklaskamp, nog veel meer in petto. Zo zijn er 3 sportdagen (basketbal, badminton en hockey), gaat uw kind op excursies, brengen we een bezoek aan het theater, zetten we ons in voor het goede doel en hebben we het Cultureel Kerstcafé en het (Ta)lente festival.

Klik hier voor meer informatie.

Ja, we hebben op het HLZ, gedurende de schooltijd, heel veel leuke activiteiten. Te veel om op te noemen. Van theaterbezoek tot gastsprekers in de les, van reizen naar het buitenland tot leuke excursies en bijzondere Erasmusprojecten met scholen uit verschillende Europese landen.

Als uw kind leuke ideeën heeft, dan luisteren we daar heel graag naar. We gaan dan samen met uw kind kijken of we het idee kunnen organiseren.

Ja, bijna elke dag zijn er activiteiten die we aanbieden buiten de lestijden om. Dit is voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in wat we aanbieden en die tijd hebben om hieraan deel te nemen. We bieden nu theater, Chinees, Natuur tekenen en muur tekenen, Club klassiek, zaalvoetbal, basketbal, schaatsen en een schaakclub aan.

Lessen

Iedere les duurt 45 minuten. Soms heb je een blokuur, dat is dan 2x 45 minuten, oftewel 90 minuten.

Elk lesuur (of blokuur) heeft uw kind een ander vak. Bij elk vak heeft uw kind ook een andere leraar en zit hij/zij/die in een ander lokaal. Het verschilt per dag hoe laat uw kind begint en hoe laat uw kind uit is. Het eerste lesuur start bij ons om 8:30 uur en het negende lesuur eindigt om 16:15 uur.

In Magister en in Zermelo vindt u het rooster. U kunt het rooster vanaf uw telefoon via de Magister-app, de Zermelo-app of computer bekijken. Het kan zijn dat het rooster gedurende het schooljaar een aantal keer verandert.

Elke klas heeft een eigen rooster. De lessen, die worden ingeroosterd, kunnen verschillen van het eerste uur tot en met het negende uur.

Tussenuren proberen wij in de onderbouw te voorkomen. Bij afwezigheid van een docent streven we er naar dat een collega de klas opvangt en aan het werk zet. Als opvang niet mogelijk is, proberen we zo te schuiven dat de dag wat later begint of eerder eindigt. Om tussenuren te voorkomen.

Elke dag een leesboek meenemen in de tas is wel verplicht, zodat een leerling zich sowieso niet hoeft te vervelen tijdens een opvanguur. In magister worden elke dag de roosterwijzigingen bijgehouden. 

In de reguliere klassen volgt uw kind de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, NaSk, tekenen, Future Media, muziek, Lichamelijke Opvoeding en mentorles.

In de Universalis klas volgt uw kind de volgende vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Aarde en Wereld, Bèta, Multimedia en Lichamelijke Opvoeding.

In het vak Future Media bieden we 21st century skills en de volgende onderwerpen: 

 • Multimedia
 • Vloggen en bloggen
 • Nieuwe media
 • Apps en websites bouwen
 • Robotica
 • Digitale fotografie
 • Programmeren

 

In dit vak leren leerlingen de nieuwe technologieën toe te passen, waarbij ze onderling met nieuwe technologieën leren te communiceren.

Daarnaast verbindt dit vak andere activiteiten en thema’s binnen de school en zo werken we vakoverstijgend. Door de creatieve manier van onderzoeken, ontdekken en samenwerken wordt elk talent bij iedere leerling ontdekt en verder ontwikkeld.

Gymlessen

In de eerste klas hebben de reguliere klassen 2x per week een blokuur gym. De Universalis klas heeft 4x per week gym: 3x 45 minuten en 1x een blokuur.

Tot de herfstvakantie en na Pasen sporten we buiten, op de voetbalvelden van ASV Arsenal, waar uw kind zelf heen moet fietsen. Na de herfstvakantie sporten we binnen in onze mooie moderne gymzalen.

Ja, alle leerlingen op het HLZ dragen tijdens de gymles een HLZ-shirt. Aan het begin van het schooljaar geven we uw kind een t-shirt en een polo. We verwachten dat uw kind deze elke gymles draagt.

Nee, sinds dit schooljaar werken we in de eerste klas met de Sportfolio App, waarmee elke leerling zichzelf binnen zijn/haar/die eigen mogelijkheden kan ontwikkelen, ongeacht het beweegniveau. Uw kind werkt met een gepersonaliseerde app, waardoor het mogelijk is om inzicht te krijgen in het persoonlijke leerproces.

In de Sportfolio App maakt uw kind bij sommige onderdelen een start- en eindmeting, stelt doelen, beoordeel de eigen prestaties en reflecteert op de ontwikkeling.

Klik hier voor meer informatie.

Pauzes

Gedurende de dag zijn er 3 pauzes, variërend van 15 tot 25 minuten.

Zeker, de kantine heet bij ons de Biels. Behalve dat uw kind er lekkere, gezonde broodjes en snacks kan kopen, kan uw kind er ook terecht om te chillen of misschien nog wat te leren. De muziek staat er altijd aan en uw kind kan er uiteraard ook gebruik maken van de Wifi.

In de pauze kan uw kind, behalve in de Biels, relaxen bij de zitplekken in de school. Uw kind mag uiteraard ook lekker naar buiten. U kunt gebruik maken van de ‘brugstalling’, de fietsenstalling, alleen bestemd voor eersteklassers, maar u mag ook naar de winkelstraat. We raden wel echt af om naar de grote winkels te gaan, omdat het daar vaak heel erg druk is. Ons advies is ook altijd om zelf eten en drinken mee te nemen.

Klassen

In klas 1 zijn er 6 klassen. 2 havo klassen (voor kinderen met een havo-advies), 2 havo/vwo klassen (voor kinderen met een havo/vwo-advies), 1 reguliere vwo klas (voor kinderen met een vwo-advies) en 1 Universalis klas (voor kinderen met een vwo-advies).

We streven ernaar om maximaal 28 leerlingen in een klas te plaatsen.

Uw kind maakt voor de zomervakantie al kennis met klasgenoten. Hij/zij/die mag bij de inschrijving aangeven met welke vriendjes en vriendinnetjes hij/zij/die in de klas wil komen, of juist niet. Voorwaarde is wel dat zij allebei hetzelfde schooladvies hebben. We geven geen garanties, maar proberen hier uiteraard wel rekening mee te houden.

Huiswerk, toetsen en cijfers

Gemiddeld moet u rekening houden met ongeveer anderhalf uur tot twee uur per dag in de eerste klas. Soms is het meer, soms is het minder.

Voor elk vak heeft uw kind SO’s (schriftelijke overhoringen) en proefwerken. Proefwerken gaan vaak over een groter deel van de stof. We werken met een proefwerkrooster, zodat uw kind ruim van tevoren kan zien in welke week welke toets plaatsvindt.

Het verschilt per vak hoeveel uw kind er heeft. Uw kind heeft het in sommige weken in het jaar drukker met leren, dan in andere weken. Een hele goede reden om zo snel mogelijk goed te leren plannen, zodat uw kind ook tijd over hebt voor vrije tijd.

Ja, maar we willen dat uw kind eerst het cijfer heeft gehoord in de les en de toets besproken heeft met de docent. Het cijfer komt dus ‘vertraagd’ in Magister, zodat u kunt meekijken.

Jazeker. We knippen het jaar in 2 periodes. Halverwege het jaar krijgt uw kind een rapport. De cijfers die daarop staan kunnen en mogen geen verrassing zijn voor uw kind, omdat alle cijfers terug te vinden zijn in Magister. Wel leuk natuurlijk om even thuis, opa en oma of andere geïnteresseerden te laten zien.

We werken het gehele jaar met een voortschrijdend gemiddelde, dus alle cijfers tellen mee in het gehele schooljaar. Aan het einde van het schooljaar krijgt uw kind natuurlijk ook nog een rapport mee naar huis.

Persoonlijke ondersteuning en zorg

Ja, 4 tot 5 per klas. Deze bovenbouwleerlingen hebben gesolliciteerd om alle leerlingen te helpen om ze zo snel mogelijk thuis te laten voelen op het HLZ. Onze coaches hebben de ervaring omdat zij een paar jaar geleden ook brugklasser zijn geweest en weten precies wat de leerlingen nodig hebben. Ze gaan mee op kamp, komen in de mentorles, organiseren het schoolfeest en zijn aanwezig bij alles klasactiviteiten tot de kerstvakantie.

In de eerste weken van het schooljaar testen we alle leerlingen op het gebied van spelling, rekenen en Engels. Mocht de vakdocent zien dat uw kind wat moeite heeft om bij te blijven of als uit de uitslag van de signaleringstoets blijkt dat uw kind wat achterstanden heeft dan gaan we hem/haar/die bijspijkeren en zullen we uw kind uitnodigen voor het kernbanduur. Uw kind zal deze lessen dan volgen tot hij/zij/die helemaal op niveau zit. Richting het einde van het schooljaar nemen we nog een keer de signaleringstoetsen af, om te kijken hoeveel vooruitgang uw kind heeft geboekt.

Wij hebben op school een studiezaal. Deze is elke dag geopend. Uw kind kan hier elke dag tot 17:30 uur terecht om huiswerk te maken en/of te leren. In de studieruimte zijn docenten van het HLZ en studenten aanwezig om uw kind te helpen als hij/zij/die dat nodig heeft.

Jazeker. Onze Remedial Teacher, Inge Dekker (dkr@hlz.nl) biedt waar nodig ondersteuning op maat voor leerlingen met o.a. dyslexie, dyscalculie en faalangst. Ook kan ze leerlingen, naast de mentorlessen om, extra tips geven hoe je leren het beste aan kunt pakken.

Ja, de mentor is de spin in het web. Hij/zij heeft intensief contact met uw kind. In de eerste week van het schooljaar worden uw kind en u uitgenodigd voor een driehoeksgesprek. Dit is de eerste kennismaking. Als blijkt dat er meer ondersteuning vanaf het begin van het schooljaar nodig is, dan zal dit besproken worden met de zorgcoördinator, Laura Oprel (oprl@hlz.nl).

Corona

Uiteraard was het allemaal heel erg wennen voor iedereen, de scholen gingen dicht, dat was echt wel schrikken. De eerste weken hebben docenten heel erg hun best gedaan om Teams en andere tools helemaal onder de knie te krijgen, zodat er vanaf dag 1 online lesgegeven kon worden, volgens het normale rooster.

Nee, we hebben daar bewust niet voor gekozen. We vinden het belangrijk dat leerlingen op de juiste plek zitten en hebben het beste met een leerling voor. Natuurlijk is het niet leuk als je een keer moet blijven zitten, maar vaak heb je dan een veel sterkere basis, krijg je positieve energie met het behalen van goede voldoendes en dat geeft plezier!

We maken aan het begin van het schooljaar buddygroepjes. We maken leerlingen verantwoordelijk om te zorgen dat er op de eigen laptop of die van de docent ingebeld wordt en de les online te volgen is voor jouw buddy. Ook hebben we afgesproken dat je zorgt dat opgegeven huiswerk en/of aantekeningen doorgegeven worden.

Als de docent thuis zit i.v.m. quarantaine of wachtend op de uitslag van de test, zorgen we dat die docent online een les kan geven, terwijl een invaldocent in het lokaal de klas rustig houdt.

Als er teveel Coronabesmettingen en/of quarantainegevallen in een klas zijn, kiezen we er ook voor om hele klassen thuis online les te laten volgen.