Welkom op onze nieuwe website! Klik en kijk lekker rond.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Organisatie

We zijn een kleinschalige, sfeervolle school met maar liefst 959 leerlingen. Om precies te zijn: 333 havo-leerlingen, 108 havo/vwo-leerlingen en 511 vwo-leerlingen. Daarnaast lopen er 82 docenten en 21 ondersteunende medewerkers rond. Samen vormen zij HLZ. 

Schoolleiding

Voor de dagelijkse gang van zaken op school is de schoolleiding verantwoordelijk. De rector en afdelingsleiders vormen samen de schoolleiding.

v.l.n.r.: René Donker, Karlot Bosch, Veronique van Paridon, Wilfred Vlakveld, Corinne van Baar, Emiel Neter

Rector: Wilfred Vlakveld
Afdelingsleider leerjaar 1: Emiel Neter
Afdelingsleider leerjaar 2 en 3: René Donker
Afdelingsleider 4 en 5 havo: Veronique van Paridon
Afdelingsleider 4, 5 en 6 vwo: Corinne van Baar
Schoolleiding i.o.: Karlot Bosch

Leerjaarcoördinatoren

De leerjaarcoördinator is verantwoordelijk voor een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken in een leerjaar. Hij/zij draagt er – met de docenten en mentoren- in het leerjaar zorg voor dat het onderwijsproces en de begeleiding van de leerlingen van hoge kwaliteit is, de leerjaaractiviteiten goed georganiseerd en uitgevoerd worden, de contacten met de ouders zorgvuldig zijn en de communicatie binnen het leerjaar probleemloos verloopt.

De leerjaarcoördinator is het aanspreekpunt na de mentor.

Leerjaarcoördinator leerjaar 2 : Fatih Al
Leerjaarcoördinator leerjaar 3: Karlot Bosch 
Leerjaarcoördinator havo bovenbouw: Joke Sitsen
Leerjaarcoördinator vwo bovenbouw: Louki Maas
Leerjaarcoördinator vwo bovenbouw (t/m februari) a.i.: Cas Knoester

Ondersteunend personeel

Bij HLZ werken ondersteunende medewerkers. Je kunt bij hen altijd terecht met praktische vragen of ondersteuning.

De conciërge’s
Ben je te laat, uit de les gestuurd of heb je ergens hulp bij nodig? Dan kun je terecht bij Calvin en Danny. Al vinden ze het ook altijd gezellig als je gewoon een praatje komt maken. 

Technisch Onderwijsassistenten (TOA) 
Boyke en Mohammed assisteren de docenten NaSk of biologie met het voorbereiden en uitvoeren van proeven.

HLZ, conciërge van onze school

Medewerkers pluspunt
Wanneer je extra ondersteuning binnen de school nodig hebt, dan zijn er begeleiders op het Pluspunt die je daarbij helpen. Ze kunnen je helpen met plannen, organiseren, leren leren, sociale vaardigheden, omgaan met stress, en nog veel meer. Pluspunt is ook een plek waar je je pauze kunt doorbrengen in alle rust, een time out kan nemen, of na schooltijd je huiswerk kan maken. 

Medewerkers studiezaal
Je bent elke dag welkom om in de studiezaal te studeren. Daar staan Jenny en Désirée voor je klaar.

Medewerkers administratie 
Op de tweede verdieping van ons schoolgebouw zitten de  medewerkers administratie. Hedwig en Loubna zorgen er samen voor dat de leerlingadministratie, waaronder bijvoobeeld Magister, op rolletjes verloopt. 

Ook hebben we twee roostermakers: Jip en Rutger Zij zorgen ervoor dat het rooster, de dagroosters en roosters m.b.t. toetsperiodes worden gemaakt. 

ICT-coördinator
Egbert helpt je graag als er problemen zijn met je laptop. 


Verder zijn er natuurlijk nog meer ondersteunde functies, zoals bijvoorbeeld financiële administratie, HR en facilitair beheer.

Ouderraad

In de Ouderraad, ook OR genoemd, zitten 7 ouders/verzorgers van HLZ-leerlingen uit alle leerjaren. Zij behartigen samen de belangen van de leerlingen op het gebied van welzijn, veiligheid en gezondheid op school. Ook dient de OR als klankbord naar de schoolleiding, als het gaat om schoolbeleid, ontwikkelingen in het onderwijs en de leerwegen, de hoogte van het schoolgeld en de vrijwillige bijdragen.

Werken bij HLZ

ca. 0,5-0,6 FTE

Docent lichamelijke opvoeding (lo)

ca. 0,6 FTE

Docent Engels

Adres
Socials