Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Zij-instroom 2023-2024

Elk jaar vragen leerlingen van andere scholen voor voortgezet onderwijs of ze op het Hervormd Lyceum Zuid kunnen instromen. Soms in verband met verhuizing, vaker omdat ze hun huidige school moeten of willen verlaten. Helaas hebben we elk jaar maar beperkt plek voor leerlingen van andere scholen. In de regel gaan verhuisgevallen voor: daarbij moet het gaan om leerlingen, die zo ver van hun oude school zijn gaan wonen, dat ze deze redelijkerwijs niet kunnen blijven bezoeken.  Leerlingen die hieraan voldoen kunnen contact opnemen met de administratie van de school.

De procedure van zij-instroom:

Onder zij-instromers verstaan we leerlingen die van een andere school voor voortgezet onderwijs willen overstappen naar het Hervormd Lyceum Zuid.

 1. U kunt onderaan deze pagina het aanmeldingsformulier voor zij-instroom in het schooljaar 2022/2023 invullen.
 2. De leerling wordt dan bij ons op de wachtlijst voor zij-instroom geplaatst.
 3. Om voor plaatsing op de wachtlijst in aanmerking te komen, dienen de resultaten van de leerling te voldoen aan de toelatingseisen van het HLZ (zie toelatingseisen).
 4. Gezien het beperkt aantal plaatsen adviseren wij u om de leerling ook op een andere school aan te melden
 5. Voorafgaand aan een mogelijke plaatsing nemen wij contact op met de huidige school van de leerling; deze school stuurt ons een ingevuld inlichtingenformulier.
 6. Pas aan het eind van het schooljaar, als de uitslag van de bevorderingen bekend is, kunnen wij definitief bevestigen of de leerling bij ons geplaatst kan worden.

 

Toelatingseisen:

 • Voor toelating voor de leerjaren 2- en 3-havo en 2-, 3- en 4-vwo dient de leerling een overgangsbewijs te hebben naar het betreffende leerjaar. (zie ook onze overgangsnormen op de website). Leerlingen zonder overgangsrapport uit 1 gymnasium/vwo, worden geplaatst in 2H of 2HV. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen en de eindcijferlijst. In 2HV krijgen de leerlingen les op VWO-niveau inclusief alle moderne vreemde talen. Leerlingen waar blijkt dat VWO niet haalbaar, stappen over op een verlicht HAVO programma
 • Aan leerlingen die op hun huidige school gedoubleerd zijn en willen instromen in een van deze leerjaren op het HLZ, vragen wij een motivatiebrief voorafgaand aan het intakegesprek.
 • Leerlingen die zij-instromen mogen in hun eerste jaar op het HLZ (onafhankelijk van het leerjaar) niet doubleren op het HLZ.
 • Voor leerlingen met een mavo/vmbo-t-diploma, die willen instromen in 4-havo gelden geen verdere eisen

 

Voor leerlingen met een havo diploma, die willen instromen in 5-vwo gelden de volgende eisen:

 • Leerlingen met een havodiploma die willen instromen in 5-vwo dienen, in verband met de vo-profieleisen, geslaagd te zijn met wiskunde en dienen – naast Engels – een tweede moderne vreemde in het pakket te hebben gehad.
 • Voor de leerlingen die in 5H Spaans elementair hebben gevolgd ten minste een 8.0 moet zijn behaald.
 • De leerling heeft een gemiddeld cijfer van minstens 6,8 behaald voor het onafgeronde eindcijfer (SE + CE) van de 7 vakken waarin in examen is gedaan (maatschappijleer en lichamelijke opvoeding uitgezonderd).
 • Voor elk van de drie kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde) is tenminste een 6,0 behaald. Het betreft het onafgeronde eindcijfer (SE en CE) per vak.
 • Voor de rekentoets is tenminste het cijfer 6,0 behaald.
 • Het studieadvies is positief.
 
!Na het versturen van het aanmeldformulier verschijnt er onder deze zin een bevestiging van uw aanmelding!

Aanmeldingsformulier zij-instroom 2023-2024

Betreft aanmelding van:

Gegevens huidige school:

Instroom bovenbouw (klas 4 of hoger)

Reden van overstap naar het HLZ

For security verification, please enter any random two digit number. For example: 55