Welkom op onze nieuwe website! Klik en kijk lekker rond.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Alles wat je moet weten over de havo bij HLZ

Heb jij een havoadvies gekregen van jouw basisschool? Dan kun je kiezen voor de havo bij HLZ. De havo duurt vijf jaar en bereidt je voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs, ook het hbo genoemd.

Zo ziet 5 jaar havo eruit

HLZ, tijdlijn havo

Dit wil je weten:

De eerste drie jaar van de havo wordt de onderbouw genoemd. De laatste twee jaar noemen we de bovenbouw.

HLZ, leerling in de les

Ik voel me al heel lang thuis bij HLZ, het voelt heel vertrouwd om hier te zijn.

De vier profielen

Aan het einde van het derde jaar maak je een profielkeuze. Een profiel bestaat uit een aantal verplichte vakken en keuzevakken. Verplichte vakken moet je volgen, keuzevakken mag je naar keuze aan je profiel toevoegen. Het profiel dat jij kiest geeft alvast richting voor het maken van een studiekeuze. Voor sommige studies is het namelijk verplicht om een specifiek vak te volgen, zoals wiskunde B of biologie.

Dit wil je weten:

Het kiezen van een profiel hoef je niet alleen te doen. Je wordt geholpen door je mentor en de decaan.

ProfielC&M (Cultuur en Maatschappij)E&M (Economie en Maatschappij)N&G (Natuur en Gezondheid)N&T (Natuur en Techniek)
Verplichte profielvakkengeschiedenis
Duits of Frans
aardrijkskunde
of economie
geschiedenis
economie
wiskunde A of
wiskunde B
wiskunde A of
wiskunde B
scheikunde
biologie
wiskunde B
natuurkunde
scheikunde
biologie
Verplichte vakkenNederlands, Engels, lichamelijke opvoeding, CKV (in het vierde jaar), maatschappijleer (in het vijfde jaar), godsdienst (in het vijfde jaar)
Keuze profielvakkentekenen K/B
filosofie
Duits
Frans
Aardrijkskunde
Duits
Frans
Bedrijfseconomie
aardrijkskunde
natuurkunde
Keuze examenvakken*tekenen K/B
filosofie
Duits
Frans
Spaans
aardrijkskunde
economie
bedrijfseconomie
wiskunde A
tekenen K/B
filosofie
Duits
Frans
Spaans
aardrijkskunde
bedrijfseconomie
tekenen K/B
filosofie
Duits
Frans
Spaans
aardrijkskunde
bedrijfseconomie
natuurkunde
tekenen K/B
filosofie
Duits
Frans
Spaans
aardrijkskunde
bedrijfseconomie
economie

Belangrijk bij het kiezen van een profiel:
Adres
Socials