Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

HAVO

Procedure voor leerjaar Havo 3 en Havo 4
Instroomeisen voor leerjaar Havo 3 en Havo 4

 
Met onze havo-opleiding krijg je een degelijke algemene ontwikkeling en zodoende een goede voorbereiding op het hoger onderwijs (hbo). Als havo-leerling ben je zowel met de theorie als de praktijk bezig. Dat betekent dat je de kennis die je opdoet in de lessen ook kunt toepassen in levensechte situaties.

Na de brugklas duurt de onderbouw twee jaar. In leerjaar twee worden de moderne vreemde talen (Engels en Frans) uitgebreid met Duits. Aan het einde van leerjaar drie heb je ontdekt waar je talenten liggen en welke vakken je leuk vindt. Aan het einde van leerjaar drie kies je dan ook een profiel: het vakkenpakket waar je eindexamen in gaat doen. Je persoonlijke mentor en je decaan zullen je hierbij helpen.

In de bovenbouw ga je de vakken uit je profiel verder uitdiepen. Daarnaast begint de concrete voorbereiding op het eindexamen. De klassen zijn bij veel vakken kleiner omdat niet iedereen hetzelfde profiel kiest. Hierdoor is er meer aandacht voor je individuele leerproces.
In het voorjaar van havo 4 neem je deel aan een studiereis naar een stad in Engeland, Frankrijk, Duitsland of Spanje. Daar verblijf je met een paar medescholieren in een gastgezin, zodat je de cultuur van een land echt leert kennen.

Aan het einde van leerjaar vier volg je een Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) stage. Je werkt in het kader van dit project een week in een organisatie. Je leert daardoor wat het betekent werknemer te zijn in een organisatie waarnaar – met het oog op toekomstige studie of beroep – je belangstelling uitgaat.
Deze week blijkt een flinke impuls te geven aan de oriëntatie op studierichting en beroep.

In havo 5 doe je eindexamen. Een onderdeel van het eindexamen is het profielwerkstuk (PWS). Dit is een kleinschalig afstudeeronderzoek. Hierin onderzoek je een (actueel) probleem met behulp van de kennis die je in één of meerdere profielvakken hebt opgedaan.

Kortom: we koppelen de theorie en de praktijk zoveel mogelijk en geven je een brede en diepe algemene ontwikkeling mee. Zodoende bereiden we je optimaal voor op een hbo-opleiding, waarin communicatievermogen, pro-activiteit en probleemoplossend vermogen belangrijke competenties zijn.