Welkom op onze nieuwe website! Klik en kijk lekker rond.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

PTA's en examenreglement

Het PTA staat voor Programma voor Toetsing en Afsluiting. In het Programma van Toetsing en Afsluiting staat onder andere per vak wanneer een toets plaatsvindt, welke onderdelen in het schoolexamen (SE) getoetst worden en hoe zwaar het eventueel behaalde cijfer meetelt voor het eindcijfer schoolexamen. Het eindcijfer schoolexamen is het gewogen rekenkundig gemiddelde van de behaalde schoolexamencijfers voor dat vak. Hieronder vind je de PTA-boekjes per leerjaar en afdeling. In deze boekjes is ook het Examenreglement opgenomen.

 

 

4 havo

5 havo

HLZ, leerling in de les

Ik voel me al heel lang thuis bij HLZ, het voelt heel vertrouwd om hier te zijn.

4 vwo

5 vwo

6 vwo

Adres
Socials