Welkom op onze nieuwe website! Klik en kijk lekker rond.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Studiehulp en begeleiding

Bij HLZ vinden we het belangrijk je in je eigen tempo kunt onderzoeken waar jouw talenten, valkuilen en mogelijkheden liggen. Soms heb je daar extra hulp of begeleiding bij nodig. Wij bieden die hulp graag! Er zijn op onze school verschillende mogelijkheden voor dat extra duwtje in je rug. 

De mentor

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor is het eerste aansprekingspunt voor alle kinderen in zijn/haar/hun klas. Jij hebt dus dezelfde mentor als jouw klasgenoten. In de brugklas heb je elke week twee mentorlessen. In de tweede t/m zesde klas heb je één mentorles per week.  

De mentor houdt in de gaten hoe je je ontwikkelt en is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders/verzorgers. De mentor houdt niet alleen jouw schoolprestaties in de gaten, maar kijkt ook naar zaken als sociaal-emotioneel welbevinden, verzuim en lichamelijke gezondheid. Daarnaast gaat de mentor met jou in gesprek als zich problemen voordoen.  

HLZ, de mentor met leerlingen

De decaan

Mentoren en decanen werken samen om jou te begeleiden bij het maken van keuzes voor het profiel en toekomstige studies of beroepen. Bij de decaan kun je altijd terecht voor informatie en advies. Hieronder zie je bij wie jij het best kunt aankloppen: 

Decaan van de onderbouw (havo/vwo/universalis): Annemarie Post, via posa@hlz.nl  
Decaan van de bovenbouw (havo): Stephanie Dockx, via dkx@hlz.nl 
Decaan van de bovenbouw (vwo): Diederik Dol, via dol@hlz.nl  

Remedial teacher

Remedial teaching is geen vak, maar wel iets waar je mee te maken krijgt als je te maken hebt met dyslexie, dyscalculie of als je om wat voor reden dan ook extra hulp nodig hebt bij taal of rekenen. 

In de eerste klas neemt de remedial teacher Taal signaleringstoetsen af. Als je naar aanleiding van deze signaleringstoetsen extra ondersteuning nodig hebt, word je ingedeeld bij kernbanduren Nederlands en/of Engels. Als je dyslexie hebt, krijg je leer- en werkstrategieën aangeleerd door de remedial teacher. Extra tijd en aangepaste spellingsbeoordeling is standaard. Verdere faciliteiten en individuele begeleiding wordt bepaald naar behoefte en noodzaak. 

We hebben op school ook een rekencoördinator. Als je in de eerste of tweede klas zit, en extra rekenondersteuning nodig hebt, word je ingedeeld bij kernbanduren rekenen/wiskunde. Als je dyscalculie hebt, krijg je extra tijd voor rekentoetsen en hulpmiddelen zoals tafelkaarten en/of stappenplannen. Verdere faciliteiten en individuele begeleiding wordt bepaald naar behoefte en noodzaak.

De studiezaal

Je bent elke dag welkom om in de studiezaal te studeren. Vanaf 13.30 uur worden de medewerkers van de studiezaal bijgestaan door studenten en docenten die voor jou klaarstaan. Bij hen kun je terecht voor vakgerichte vragen, maar ook voor planningsvragen en studievaardigheden.

(Anti-)pestcoördinator

De (anti-)pestcoördinator heeft een ondersteunende rol bij pestincidenten op school en in de klas. De (anti-)pestcoördinator ondersteunt mentoren en heeft eventueel een mediërende rol tussen leerlingen die betrokken zijn bij pestincidenten.

Ondersteuningscoördinator

Als leerling heb je in eerste instantie geen direct contact met de ondersteuningscoördinator (OC). De contacten lopen via je mentor en/of leerjaarcoördinator. Op het moment dat je extra ondersteuning nodig hebt, dan praat de OC uiteraard ook met jou en jouw ouders/verzorgers. De OC maakt samen met jou een plan om alles uit de extra ondersteuning te halen.

Pluspunt

Wanneer je extra ondersteuning binnen de school nodig hebt, dan zijn er begeleiders op het Pluspunt die je daarbij helpen. Ze kunnen je helpen met plannen, organiseren, leren leren, sociale vaardigheden, omgaan met stress, en nog veel meer. Pluspunt is ook een plek waar je je pauze kunt doorbrengen in alle rust, een time out kan nemen, of na schooltijd je huiswerk kan maken. 

Dit wil je weten:

Een compleet overzicht van ons begeleidingsaanbod is te vinden in de Schoolgids of het Schoolondersteuningsplan.

Adres
Socials