Welkom op onze nieuwe website! Klik en kijk lekker rond.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Alles wat je moet weten over het vwo bij HLZ

Heb jij een vwo-advies gekregen van jouw basisschool? Dan kun je kiezen voor het vwo bij HLZ. Het vwo duurt zes jaar en bereidt je voor op een studie in het wetenschappelijk onderwijs, ook het wo genoemd.

Zo ziet zes jaar vwo eruit

Dit wil je weten:

De eerste drie jaar van het vwo wordt de onderbouw genoemd. Jaar 4 t/m 6 noemen we de bovenbouw.

HLZ, leerling Billy Jonk

Berlijn vond ik echt heel leuk. Het is fantastisch dat je met school naar een stad buiten Nederland gaat.

De vier profielen

Aan het einde van het derde jaar maak je een profielkeuze. Een profiel bestaat uit een aantal verplichte vakken en keuzevakken. Verplichte vakken moet je volgen, keuzevakken mag je naar keuze aan je profiel toevoegen. Het profiel dat jij kiest geeft alvast richting voor het maken van een studiekeuze. Voor sommige studies is het namelijk verplicht om een specifiek vak te volgen, zoals wiskunde B of biologie.

Dit wil je weten:

Het kiezen van een profiel hoef je niet alleen te doen. Je wordt geholpen door je mentor en de decaan.

ProfielC&M (Cultuur en Maatschappij)E&M (Economie en Maatschappij)N&G (Natuur en Gezondheid)N&T (Natuur en Techniek)
Verplichte profielvakkenGeschiedenis
Wiskunde C/A
Wiskunde A/B
Geschiedenis
Economie
Wiskunde A/B
Scheikunde
Biologie
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Verplichte vakkenNederlands, Engels, Wiskunde A of B of C, Lichamelijke Opvoeding, CKV (in het vierde jaar), Maatschappijleer (in het vijfde jaar), Godsdienst (in het vijfde en zesde jaar).
Tweede moderne vreemde taal*Duits
Frans
Spaans
Duits
Frans
Spaans
Duits
Frans
Spaans
Duits
Frans
Spaans
Keuze profielvakkenAardrijkskunde
Economie
Filosofie
Tekenen/kb
Duits
Frans
Spaans
Aardrijkskunde
Bedrijfseconomie
Aardrijkskunde
Natuurkunde
Wiskunde D
Biologie
Keuze examenvakken*Duits
Frans
Spaans
Tekenen/kb
Filosofie
Aardrijkskunde
Economie
Bedrijfseconomie
Duits
Frans
Spaans
Tekenen/kb
Filosofie
Aardrijkskunde
Bedrijfseconomie
Duits
Frans
Spaans
Tekenen/kb
Filosofie
Aardrijkskunde
Economie
Natuurkunde
Bedrijfseconomie
Duits
Frans
Spaans
Tekenen/kb
Filosofie
Aardrijkskunde
Economie
Bedrijfseconomie

Belangrijk bij het kiezen van een profiel:

Wist je dat...

je bij ons met een h/v-advies les krijgt op vwo-niveau en tot december sowieso getoetst wordt op havo-niveau?

Adres
Socials