Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

VWO

Onze vwo-opleiding bereidt je voor op wetenschappelijk onderwijs (wo). Als vwo-leerling ben je theoretisch ingesteld en heb je een onderzoekende houding. Je leert analytisch denken, argumenteren/redeneren en interpreteren. Je leert dus vanuit bepaalde waarnemingen naar een regel of theorie toe te werken en kunt deze onderbouwen en daar conclusies aan verbinden. Deze academische vaardigheden zijn belangrijke vaardigheden in het wo en zal je op het HLZ verder ontwikkelen.

Na de brugklas duurt de onderbouw twee jaar. In leerjaar twee worden de moderne vreemde talen (Engels en Frans) uitgebreid met Spaans en Duits. Aan het einde van leerjaar drie heb je ontdekt waar je talenten liggen en welke vakken je leuk vindt. Aan het einde van leerjaar drie kies je dan ook een profiel: het vakkenpakket waar je eindexamen in gaat doen. Je persoonlijke mentor en je decaan zullen je hierbij helpen.

In de bovenbouw ga je de vakken uit je profiel verder uitdiepen. Je ontwikkelt de vaardigheden om verbanden te zien tussen de leerstof van verschillende vakken of eerdere stof. De toetsen in de bovenbouw hebben een analytischer karakter. Je zult begrip en inzicht moeten kunnen toepassen in nieuwe situaties.

Zo houd je bij Nederlands een betoog over een actueel onderwerp. Voor de moderne vreemde talen is er in 5 vwo een studiereis naar een stad in Engeland, Frankrijk, Duitsland of Spanje, waar je de geleerde taal bij een gastgezin moet kunnen gebruiken. Verder neem in je, als je Frans in je pakket hebt, in vwo 4 deel aan een uitwisseling met een school Rouen. Je zult daar ook in een gastgezin verblijven en de Franse cultuur echt leren kennen. Als je biologie of aardrijkskunde hebt gekozen, ga je aan het begin van het schooljaar van vwo5 een week naar Texel voor veldwerkweek waar je een eigen onderzoek opzet.

In 6 vwo doe je eindexamen. Een onderdeel van het eindexamen is het profielwerkstuk (PWS). Dit is een kleinschalig afstudeeronderzoek. Hierin onderzoek je een (actueel) probleem met behulp van de kennis die je in één of meerdere profielvakken hebt opgedaan. Je academische vaardigheden kun je hier dus voluit benutten.

Kortom: het vwo is voor leerlingen die graag probleemoplossend werken en denken, zelfstandig kunnen werken en plannen, en zich door tegenslagen niet makkelijk uit het veld laten slaan. Onze bijdrage aan de ontwikkeling van jouw academische vaardigheden zal je optimaal voorbereiden op het wetenschappelijk onderwijs.