Welkom op onze nieuwe website! Klik en kijk lekker rond.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ouderraad

Zit jouw kind op school bij HLZ? En wil jij meedenken en -praten over het beleid op school? Dan is de ouderraad misschien iets voor jou.  

Wat is de Ouderraad?

De Ouderraad van HLZ, ook OR genoemd, behartigt de belangen van de leerlingen op het gebied van welzijn, veiligheid en gezondheid op school. Ook dient de OR als klankbord naar de schoolleiding, als het gaat om schoolbeleid, ontwikkelingen in het onderwijs en de leerwegen, de hoogte van het schoolgeld en de vrijwillige bijdragen. 

Wie vormen de Ouderraad?

In de Ouderraad zitten 6 ouders/verzorgers van HLZ-leerlingen uit alle leerjaren. 

  • Andrea Wiegman, voorzitter: kind in V3 en kind in V6 van HLZ

  • Erik van de Doel: kind in H3 van HLZ

  • Hilda ten Brink: kind in V2 en kind in V4 van HLZ

  • Khadija Azahaf: kind in U3 van HLZ 

  • Pascale Doyer, secretaris: kind in U2 van HLZ

Wat wordt er door de Ouderraad georganiseerd?

De Ouderraad gaat zes keer per jaar in gesprek met de rector over de gang van zaken op school. In dit overleg worden ook vragen van andere ouders besproken.

Twee keer per jaar organiseert de OR, samen met de afdelingsleiders van HLZ, een klankbordavond (KBA). Hiervoor worden alle ouders/verzorgers van HLZ-leerlingen uitgenodigd. Tijdens de klankbordavonden komen verschillende onderwerpen aan bod die te maken hebben met leerlingen, ouders/verzorgers en de school. Alle bevindingen, kritische punten en suggesties worden daarna besproken met de schoolleiding. Daarnaast wordt er jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders/verzorgers gehouden. De uitkomsten van dit onderzoek worden tijdens een van de klankbordavonden geëvalueerd.

Ook organiseert de OR één keer per jaar een thema-avond, waarin een actueel onderwerp wordt behandeld. Denk bijvoorbeeld aan het thema: tieners onder invloed van smartphone, games en sociale media. Onder leiding van een gastspreker gaan we met elkaar in gesprek over dit thema. 

Meer weten?

Wil je meer weten over de Ouderraad? Of wil je graag een onderwerp bespreken tijdens een klankbord- of thema-avond? Neem dan contact met ons op via or@hlz.nl. 

Adres
Socials