Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Verzuim en verlof

Absenties

Afwezigheid moet vooraf telefonisch (020-6627983) of via de e-mail (absentie@hlz.nl) gemeld worden. Als u een mail stuurt, is het belangrijk om een 06- nummer te vermelden waarop u bereikbaar bent.

* De ouder meldt ziekte tussen 8.00 en 9.30 uur op de eerste dag van afwezigheid.

* Op elke ziektedag belt een ouder naar school of stuurt een mail naar absentie@hlz.nl.

* Mocht het niet lukken om medische afspraken buiten schooltijden te plannen, dan dient de afspraak minimaal een dag vooraf op bovenstaand telefoonnummer te worden gemeld of middels het mailadres absentie@hlz.nl.

* Verlof voor het bezoeken van open dagen op universiteiten en voor andere studie en beroepsgeoriënteerde voorlichtingsbijeenkomsten moet van tevoren worden aangevraagd bij de decaan.

* Voor bijzonder verlof kunt u een aanvraagformulier downloaden, onderaan deze pagina. De afdelingsleider beoordeelt of er een akkoord kan worden gegeven.

Afwezigheid die VOOR AF niet juist is gemeld door de leerling of de ouder, zal achteraf niet aangepast worden.

 

Verlof

Voor het aanvragen van verlof geldt onderstaand schema.
Lees de verlofbrochure door alvorens verlof aan te vragen.

schema-verlofaanvraag

 

Formulieren(PDF)