Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Verrijkingslessen leerjaar 1 (behalve voor U1)

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De eerste schoolweken zitten er op en de herfstvakantie staat alweer voor de deur.

We hopen dat uw kind het naar zijn/haar zin heeft bij ons op school en de eerste cijfers hoopgevend zijn. De wenperiode is nu een beetje voorbij. Dit betekent dat de kinderen het vanaf nu echt drukker gaan krijgen met huiswerk,  so’s, toetsen en andere overhoringen.

In de mentorlessen wordt veel aandacht besteedt aan het plannen. Dit is voor veel leerlingen best moeilijk. Uw hulp hierbij is daarom ook zeer gewenst. Als u 1x per week met magister en de papieren agenda geopend uw kind helpt met het maken van een weekplanner, zullen ze hier echt de komende jaren de vruchten van gaan plukken. U heeft, als het goed is, via de mentor ook een pdf ontvangen. Hierin kunt u teruglezen hoe wij instructie geven aan de kinderen.

Na de herfstvakantie starten op dinsdagmiddagen, het 6e en 7e uur (13:00-14:30 uur), de verrijkingslessen, een gevarieerd aanbod van lessen. Elk blok duurt 5 lessen.  Klik hier voor de bijlage om de benodigde informatie over het rooster en de inhoud van de verschillende lessen terug te lezen. Deze informatie wordt uiteraard ook gedeeld met uw kind en in de mentorles besproken.

Mochten er vragen zijn n.a.v. dit bericht, dan horen we dat graag, maar uiteraard kunt u ook altijd terecht bij de mentor van uw zoon/dochter, het eerste aanspreekpunt.

We wensen u, mede namens de mentoren, een fijne vakantie.

Met vriendelijke groet,

Lynn Buikema en Emiel Neter

Afdelingsleiding leerjaar 1