Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Wiskunde

Bijna alle leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben wiskunde als vak in hun examenpakket. Voor VWO leerlingen is het een verplicht vak. Maar ook de meeste havo leerlingen kiezen voor wiskunde. Wiskunde is samen met Nederlands en Engels één van drie kernvakken binnen het voortgezet onderwijs. Het belang van het vak wiskunde is zo groot, omdat het in zeer uiteenlopende gebieden kan worden toegepast. Denk maar aan bekende vakken als natuurkunde, scheikunde en economie, maar ook aan op dit moment wat minder bekende vakgebieden als psychologie, sociologie, econometrie, sterrenkunde en nog vele gebieden meer.

Meer dan rekenen alleen

Toch is wiskunde niet alleen van belang vanwege die vele toepassingsmogelijkheden. In het vak wiskunde leer je ook om op een logische en strakke manier te redeneren, voor een deel via afgesproken oplossingsmethoden en voor een deel via eigen creativiteit en inventiviteit. Voor de meeste leerlingen is wiskunde een vak waarvoor hard gewerkt moet worden. Door het toepassen van de theorie in het maken van sommen leg je de basis voor een goed studie resultaat. Wiskunde kent een zeer rijke geschiedenis. Omstreeks 1800 voor Christus waren de Babyloniërs al actief op het gebied van algebra en meetkunde. Zie de afbeedling van het Babylonische kleitablet. Een paar honderd jaar later komen de Egyptenaren daar bij en weer later – maar nog steeds ruim voor het jaar nul – de Grieken. De griekse meetkundige Euclides (325 – 270 v. Chr.) schreef het boek De Elementen, dat één van de invloedrijkste handboeken zou worden in de geschiedenis van de wiskunde. Op school besteden we nog altijd aandacht aan deze zogeheten Euclidische meetkunde.

Wiskunde is overal

Eeuwenlang blijft de wiskunde zich in een gestaag tempo ontwikkelen. Maar vanaf ca 1800 gaat die ontwikkeling steeds sneller. Ook wordt dan duidelijker op hoeveel verschillende terreinen de ontwikkelde wiskundige kennis allemaal toepasbaar is. Zo is de ontwikkeling van de computer en van computerprogrammatuur ondenkbaar zonder het wiskundig fundament dat daar onder ligt. Ook alles wat stroomt, zoals water in een rivier of in een kanaal of bloed in je bloedvaten of elektrische stroom in een koperdraad kan worden beschreven met wiskundige formules.

Algebra en meetkunde

In de brugklas begin je meteen al met vier lesuren per week. En je zult merken dat er van begin af aan al een behoorlijk tempo in zit. Het schoolvak wiskunde valt uiteen in twee grote gebieden, de algebra en de meetkunde. In de algebra staat het begrip functie centraal. In de brugklas en de twee volgende jaren in de onderbouw wordt het fundament gelegd om in de bovenbouw goed te kunnen werken aan dit centrale begrip. In de meetkunde ga je aan de gang met driehoeken, cirkels en andere figuren. In dit deel van de wiskunde staat het leveren van bewijzen centraal. Ook hier geldt dat het fundament voor de meetkunde in de bovenbouw gelegd wordt in de brugklas en in de twee schooljaren die daarop volgen.

Voortdurend voortbouwend

Wiskunde is dus een vak dat voortdurend voortbouwt op wat eerder aan de orde is geweest. Je kunt dus niet zeggen: “Nou dit hoofdstuk lijkt me minder leuk, ik laat het maar even aan me voorbij gaan.” Want doe je dat, dan kom je onvermijdelijk verderop in het vak in de problemen. Maar die fraaie opbouw van brugklas tot eindexamen is dan ook precies de kracht en de aantrekkelijkheid van het vak. Tegen het einde van het derde leerjaar heb je ontdekt waar je sterke en je zwakke punten liggen binnen de wiskunde. Je kunt dan kiezen uit verschillende mogelijkheden voor het vervolg van je wiskundige ontwikkeling.

Welke wiskunde?

Binnen het VWO kun je kiezen uit wiskunde A, B of C en binnen het HAVO uit wiskunde A of B. Wiskunde B is vooral geschikt als je later wilt kiezen voor een meer technische of natuurwetenschappelijke studierichting. Met wiskunde A of C bereid je je voor op andere vervolgopleidingen waarin weer andere onderdelen van de wiskunde worden toegepast. En daarnaast doen we in het kader van de wiskunde op school ook andere dingen zowel in de lessen als daar buiten.

Maar daarover vertellen we wel als je op school bij ons langs komt!