Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Management & Organisatie

Bij M&O leer je managementproblemen binnen een organisatie te analyseren, aan te pakken en op te lossen, zoals een manager dat zou doen. Ook leer je om (bedrijfs)economische vraagstukken te bekijken vanuit het standpunt van bijvoorbeeld het personeel, de vermogensverschaffers (zoals aandeelhouders of banken), omwonenden en andere belanghebbenden.

M&O komt dus niet alleen van pas als je voor een economische vervolgstudie kiest. Bijna iedereen komt later wel in situaties terecht waarin van hen verstand van zaken wordt verlangd op het gebied van management en organisatie. Het verschil tussen M&O en economie Het vak Economie houdt zicht vooral bezig met de economie van het hele land. Economie gaat bijvoorbeeld in op de oorzaken van werkeloosheid, het voorkomen van inflatie of de factoren die invloed hebben op de aandeelkoersen. Ook gaat het over inkomsten en uitgaven van de overheid. M&O houdt zich vooral bezig met wat er binnen organisaties/ondernemingen gebeurt. M&O is minder theoretisch dan economie. Er word bij M&O meer met getallen gewerkt maar er komt bijna geen wiskundige aanpak voor.

Wat kun je later doen met M&O?

Later kun je als werknemer of als manager in allerlei vergaderingen terechtkomen: personeelsvergaderingen, aandeelhoudersvergaderingen, vergaderingen van de Ondernemingsraad van een bedrijf of de Medezeggenschapsraad van een school. In dit soort vergaderingen worden de plannen van het bestuur of de directie besproken en ook financiële zaken als de begroting. Wanneer je het vak M&O gedaan hebt, kun je door je kennis en inzicht in allerlei vergaderingen de juiste vragen stellen. Bovendien biedt M&O een goede basis voor managementfuncties. Daarom ligt het voor de hand dat je voor M&O kiest als je na havo of vwo een economische studie wilt gaan volgen. Maar M&O kan ook interessant zijn voor andere richtingen waarin management en leidinggeven belangrijk zijn. Daarom staan er in het hoger onderwijs en op de universiteit nogal wat managementvakken en bedrijfskundige vakken op het studieprogramma.

Vaardigheden

Bij een bedrijf, maar ook bij andere organisaties, komt men vaak voor de keuze te staan: moet je winst maken, zorgen voor meer werkgelegenheid of zorgen voor een beter milieu? Dit is een voorbeeld van een vaardigheid die bij M&O aan de orde komt. Opzoeken van informatie, presenteren en samenwerken in groepen worden ook geoefend. Net als het omgaan met economische begrippen en het maken van een goed verslag.

Wist je dat je bij M&O………?

 • kunt kennismaken met bedrijfseconomische vakken én er alvast een ondergrond voor krijgt.
 • leert wat erbij komt kijken als je later een eigen bedrijf zou willen beginnen.
 • veel vaardigheden leert die ook in andere vakken en tijdens een vervolgopleiding kunnen worden gebruikt.
 • leert om de voor- en nadelen zorgvuldig af te wegen.
 • leert op welke verschillende manieren je geld kan lenen.
 • leert hoe je berekeningen maakt om een bedrijf goed te kunnen leiden.
 • leert welke informatie je nodig hebt om de juiste beslissingen te kunnen nemen.
 • leert welke manieren van organiseren er zijn.
 • leert hoe belangrijk communicatie is voor een organisatie.
 • leert wat belangrijke informatie is en hoe je daar aan kan komen.
 • allerlei berekeningen, overzichten en grafieken leert maken met behulp van de computer.
 • leert hoe je de brutowinst, de kosten in een periode en de nettowinst berekent?
 • leert om financiële overzichten van verenigingen en bedrijven begrijpen.
 • leert hoe je kunt zien of het goed gaat bij een organisatie.