Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Maatschappijleer

Het boeiende vak maatschappijleer heeft zowel een historische, economische, politieke, juridische, maatschappelijke en sociologische kant. Er komen dus veel disciplines samen in dit vak! De ene leerling zal zich graag verdiepen in onze rechtsstaat en grondwet, maar een andere leerling concentreert zich op de politieke partijen, de Tweede en Eerste Kamer. Weer een andere leerling wil meer weten over de vele culturen en subculturen die ons mooie land heeft, of over de verzorgingsstaat die na de Tweede Wereldoorlog op ontzagwekkende wijze is opgebouwd. Je leert sowieso een heleboel nieuwe zaken, maar ook “oude zaken” op een nieuwe wijze te bekijken. Ook leer je op heldere wijze te beargumenteren in de klas, bijvoorbeeld door middel van een presentatie over een maatschappelijk onderwerp. Je leert een mening te vormen over tal van zaken: over “linkse” en “rechtse” politieke partijen, maar ook over haken en ogen van de trias politica, het uitzetbeleid van onze strenger geworden overheid, over “wie wordt hoe en waarom crimineel,” aan de hand van allerlei interessante theorieёn.

Opnieuw bekijken

Je leert sowieso een heleboel nieuwe zaken, maar ook “oude zaken” op een nieuwe wijze te bekijken. Ook leer je op heldere wijze te beargumenteren in de klas, bijvoorbeeld door middel van een presentatie over een maatschappelijk onderwerp. Je leert een mening te vormen over tal van zaken: over “linkse” en “rechtse” politieke partijen, maar ook over haken en ogen van de trias politica, het uitzetbeleid van onze strenger geworden overheid, over “wie wordt hoe en waarom crimineel,” aan de hand van allerlei interessante theorieёn.

Actualiteit

Het belangrijkste is dat jij als leerling je verdiept in een aantal maatschappelijke hoofdzaken, aan de hand van actualiteiten; je leest dus dagelijks zelf het nieuws, de “headlines,” aan de hand van bv internet en websites, of en “oldschool” aan de hand van de krant van je ouders. In de lokalen hangen ook beamers en is er internet, waardoor wij ook interactief “newsflashes” zullen doornemen, zoals de meest recente speech van president Obama over veiligheid en terreur, of over de laatste misdaadgolf in Amsterdam.

Verleden en heden

Eigenlijk is maatschappijleer, welbeschouwd, een heel actueel en fris vak, omdat wij ons steeds weer bezighouden met het hier en nu en een beetje met de nabije toekomst. Dat is het grootste verschil met geschiedenis, waarbij je steeds weer terugkijkt. Maar de geschiedenis begrijpen is vaak nodig om het heden in onze maatschappij te doorgronden. Voel jezelf vooral heel welkom om deel uit te maken van het vak, discussies met klasgenoten en de docent te houden en met name meer te begrijpen van allerlei belangrijke, maatschappelijke zaken om je heen.

Combinatiecijfer

Maatschappijleer maakt samen met het profielwerkstuk deel uit van het combinatiecijfer. Het telt mee als één cijfer in de slaag/zakregeling en kan dus ook eventuele onvoldoendes compenseren.