Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Godsdienst

Het Hervormd Lyceum Zuid is van oorsprong een Nederlands Hervormde school. In naam zijn wij Nederlands Hervormd, in praktijk zou je onze identiteit als algemeen christelijk kunnen beschouwen. Vanuit deze identiteit is godsdienst op onze school een belangrijk vak en voor iedereen verplicht. Omdat veel kinderen geen godsdienst van huis uit mee hebben gekregen, staat bij ons de cultuur- en kennisoverdracht voorop. Dit betekent dat je binnen ons curriculum onderwerpen als kerk- en geloofsgeschiedenis kunt verwachten. Maar ook bijbelkennis, vergelijkende godsdiensten en in de eindexamenklassen een combinatie met filosofie, m.n. de ethiek. Maar cultuuroverdracht staat voorop.

Religie en Cultuur

Wij leven in een West-Europees land met een rijk cultureel verleden waarin bijvoorbeeld de christelijke kerk een belangrijke rol heeft gespeeld. Je kunt zeggen dat wij er nog steeds van doordrenkt zijn, ondanks dat de meeste Nederlanders niet (meer) praktiserend christelijk zijn. Denk alleen al aan ons taalgebruik, je kent vast wel de uitdrukkingen: ‘niet van gisteren zijn’ (Job 8:9), ‘een berg verzetten’ (Marc. 11:23), ‘Abraham zien’ (Joh.8:57) en ‘Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in’ (Spr. 26:27). Maar denk ook aan de vele mooie schilderijen met een bijbels thema in een museum of een prachtige uitvoering van de Matthäus Passion van Bach.

Lezen en duiden

Wat houdt dit nu in praktijk in? Godsdienst krijg je twee uur in de week, in de tweede en derde klassen en in alle eindexamenklassen. In de tweede klas proberen we de meest belangrijke boeken en hoofdstukken in de bijbel te lezen en te behandelen. De christelijke bijbel is ontstaan en overgenomen van de joodse bijbel, de Tenach. Daarom zal naast het lezen van de bijbelverhalen aandacht worden besteed aan de geschiedenis en cultuur van het joodse volk. Wij zijn van mening dat de verhalen uit de bijbel, die eeuwenlang geleden ontstaan zijn, altijd in de context van de tijd waarin ze zijn ontstaan, gelezen en geduid moeten worden.

Klas 3

Dit lijkt misschien ingewikkeld, maar we hebben een leuke en begrijpelijk lesmethode om dit te ondersteunen. Daarnaast zal je merken dat je veel van de achtergrondkennis weer tegenkomt bij vakken als geschiedenis, klassieke talen en cultuur en kunstgeschiedenis. Wist je trouwens dat er in de bijbel/Tenach veel overeenkomsten zijn met de Koran, de islamitische bijbel? Ook daar besteden we aandacht aan. Dit brengt ons tot de lesstof van het derde jaar. Daarin zal de meeste aandacht worden besteed aan de drie monotheïstische godsdiensten. Dat zijn de godsdiensten die geloven in één God, namelijk het jodendom, christendom en de islam. Nu zal de aandacht vooral gericht zijn op de geschiedenis van de geloven, de gebruiken en rituelen en hoe het er tegenwoordig uitziet. Dit is veel kennis en zeker jaar vullend. Aan het einde van het jaar proberen we altijd een inleiding te geven op de twee andere belangrijkste wereldreligies; het hindoeïsme en het boeddhisme.

Bovenbouw

Godsdienst komt terug in Havo-5 en Vwo-6. Godsdienst is dan meer een combinatie met levensbeschouwing, maatschappijleer en filosofie, m.n. de ethiek. In algemene zin probeert ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd. Ethiek speelt niet alleen in godsdienst en filosofie een belangrijke rol, maar ook in andere studiegebieden zoals geneeskunde, biologie, politicologie, economie, sociologie en nog veel meer.

Dilemma’s en vraagstukken

Later in je werk, maar ook in je privéleven, zal je geconfronteerd worden met ethische dilemma’s of vraagstukken. Vandaar dat wij ook aandacht besteden aan ethiek in praktijk en beroepsethiek. In iedere les, of je nu in de tweede of de zesde zit, komen actualiteiten aan de orde. Kranten en het nieuws kijken, spelen een belangrijke rol, juist om te ontdekken dat eeuwenlange thema’s als ruzie, oorlog, jaloezie, honger, onderdrukking maar ook vriendschap en liefde onderwerpen zijn van alle tijden en alle mensen!