Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Geschiedenis

Bijna iedereen heeft geschiedenis op de basisschool gehad. De Egyptenaren, de Romeinen, middeleeuwen en Tweede Wereldoorlog zijn voor de meeste leerlingen niet nieuw. Toch beginnen we weer helemaal van voren af aan, met de eerste mensen.

Leerjaar 1

In de eerste klassen werken we dan duizenden jaren af, tot en met 500 jaar geleden ongeveer: het einde van de middeleeuwen. Hunebedbouwers, het oude Egypte, Grieken, Romeinen, kastelen en ridders komen voorbij. Je gebruikt een tekstboek en maakt ook geregeld opdrachten uit een bijbehorend werkboek. In de lessen wordt natuurlijk veel verteld, en ook zul je oefenen met aantekeningen maken. Rond de herfstvakantie werken we aan een posteropdracht over je familie in de afgelopen eeuw.

Klas 2

In de tweede klassen doen we maar een paar honderd jaar, tot en met 1800 ongeveer. Europa kwam in die periode in contact met de buitenwereld (denk aan Columbus), waarna Europa zich ging ontwikkelen tot het machtigste gebied in de wereld. Nederland ontstond in die periode, en werd meteen heel belangrijk: onze Gouden Eeuw. Buiten het boek houden we ons nog extra met die Gouden Eeuw bezig, onder andere door de stad in te gaan (bezoek aan het paleis op de Dam bijvoorbeeld) en een werkstukje te maken. Aan het einde van het jaar behandelen we de Franse Revolutie en Napoleon.

Klas 3

Voor de derde klas houden we dan de negentiende en twintigste eeuw over. Vreemd, als je het vergelijkt met de eerste klas, want we komen in de derde tijd tekort om alles uitvoerig te doen: de opkomst van industrie en alles wat daarbij hoort, ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden, ontwikkeling van moderne politiek, twee wereldoorlogen (bijna drie), mensen op de maan en de wereld van vandaag. Grote Gebeurtenissen, moeilijk verleden. We houden ons in het bijzonder bezig met wat oorlog voor mensen betekent: ervaringen van gewone mensen. Met werkstukopdracht en gastsprekers die op school vertellen over oorlogservaringen proberen we onvoorstelbare dingen voorstelbaar te maken.

Bovenbouw

In de bovenbouw doet ruim de helft van onze leerlingen geschiedenis. Bij de profielen CM en EM verplicht, en bij de andere twee profielen kan geschiedenis gekozen worden. Vanaf de vierde klas behandelen we het examenprogramma. Alle stof uit de onderbouw komt dan weer terug, maar dan in een hoger tempo en met meer verdieping. Uiteraard vinden we het net zo belangrijk als onze leerlingen dat er goede cijfers gehaald worden, en uiteindelijk een diploma. Minstens zo belangrijk is het voor ons kinderen, jongeren dan al, kennis te laten maken met de waarde van historisch onderzoek. Dat doen we door zelf wat kennis te maken met onderzoeksvormen. Onze havoleerlingen onderzoeken zelf historische werkelijkheid in speelfilms, en de leerlingen in het atheneum gaan geschiedschrijving lezen en recenseren. Met 5vwo bezoeken we Waterloo en Ieper.

Algemene ontwikkeling

Geschiedenis is een boeiend vak, maar tegelijk een moeilijk vak. Veel lezen en schrijven helpt, en een dosis algemene kennis ook. We proberen leerlingen hierin te stimuleren, zodat ze in deze drukke en digitale tijden zin krijgen hun kennis te verdiepen. Vanaf de eerste klas leren we onze leerlingen werken met vaardigheden die nodig zijn bij het bestuderen van geschiedenis. Gaandeweg bouw je dan niet alleen maar kennis op, maar kun je ook een beetje ‘historisch redeneren’.