Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Filosofie

Wat is filosofie?

Filosofie betekent letterlijk: liefde voor wijsheid. Filosofen zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen en verwondering zich over allerlei alledaagse en minder alledaagse zaken. Op de middelbare school is het een ander vak dan de meeste andere vakken. Door overal vragen bij te stellen, daagt je docent je uit om zelf na te denken. De lijfspreuk van de filosofie is dan ook: durf zelfstandig te denken.

Vaardigheden

Je moet dus houden van vragen stellen en van nadenken. En je moet vooral niet te gauw tevreden zijn met je antwoord. In de klas wordt veel gediscussieerd en hardop nagedacht. Maar door middel van essayopdrachten leer je ook om je visie schriftelijk onder woorden te brengen. Verder verdiepen we ons in de logica en de argumentatieleer, want bij filosofie hoort het om je standpunt kritisch te bekijken en goed te onderbouwen. Bij filosofie leer je zo vaardigheden waar je buiten het vak ook veel aan zult hebben!!

Verleden en heden

En natuurlijk bekijken we de antwoorden van de grote filosofen op de vragen die worden gesteld. We lezen voornamelijk over de filosofen in lesmethodes, maar zullen af en toe ook teksten van de filosofen zelf lezen. En natuurlijk bekijken we de antwoorden van de grote filosofen op de vragen die worden gesteld. We lezen voornamelijk over de filosofen in lesmethodes, maar zullen af en toe ook teksten van de filosofen zelf lezen.

Welke onderwerpen worden behandeld?

In de twee (havo) of drie jaar (vwo) dat je filosofie hebt, worden er een aantal filosofische domeinen behandeld: filosofische antropologie – wat maakt de mens tot mens? ethiek – wat is een goede handeling? politieke en sociale filosofie – wat is een rechtvaardige samenleving? wetenschapsfilosofie – wat is goede wetenschap? kennistheorie – wat is kennis?

Op het centraal examen wordt iedere vier jaar een apart onderwerp behandeld waarvoor een eigen boek wordt gepubliceerd. Op het HLZ gebruiken we het tekstboek Cogito, dat wordt aangevuld met fragmenten uit teksten van verschillende filosofen. In een werkboek staan verschillende denk- en leervragen. Je leert zo welke antwoorden er in de geschiedenis van de filosofie op veel vragen is gegeven.