Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Duits

Willkommen bei Deutsch!

Vanaf klas 2 krijg je in zowel het havo als het vwo Duits als moderne vreemde taal. Wist je dat Duits met ongeveer 105 miljoen moedertaalsprekers de grootste taal in de Europese Unie is en na het Russisch de grootste taal in Europa? Duitsland is economisch gezien van enorm belang voor Nederland. Duitsland is voor Nederland de belangrijkste handelspartner, zowel wat export als import betreft. Het is dus van groot belang dat Nederlandse handelsbedrijven Duits kunnen spreken om handel te kunnen drijven met Duitsland. Om succesvol zaken te kunnen doen met organisaties in andere landen is kennis van de taal onontbeerlijk. Er openen zich nu eenmaal meer deuren als je de taal spreekt van je zakenrelaties.

Onderbouw

In de onderbouw begin je met onderwerpen die je waarschijnlijk ook al kent van andere moderne vreemde talen: jezelf voorstellen, iets kunnen vertellen over je vrijetijdsbesteding, je familie, een verjaardagsuitnodiging schrijven of een hotelkamer boeken. In jaar drie wordt er nog meer ingegaan op ‘een verblijf in een Duitstalig land’ zo leer je hoe je je moet redden in een restaurant, een ziekenhuis of hoe je aangifte moet doen bij de politie. Daarnaast leer je hoe je een eenvoudige persoonlijke mail schrijft en doorloop je een taaldorp. In deze lesvorm wordt een buitenlands dorp nagebootst en voer je informele gesprekken. De bewoners worden gespeeld door moedertaalsprekers, docenten of oudere leerlingen. In het nagebootste dorp is bijvoorbeeld een camping, een politiebureau, een touristeninformatie of een dokter aanwezig, waar specifieke gespreksopdrachten moeten worden vervuld.

Duits kiezen? Selbstverständlich!

Tegen het einde van leerjaar drie heb je ontdekt welke vakken je goed liggen, welke vakken je leuk vindt en misschien weet je zelfs al welk beroep je later wilt gaan uitoefenen. Bij deze keuzes hoort een profiel. De vakken waar je eindexamen in gaat doen.
Duits kun je bij alle profielen kiezen. Zeker bij de profielen Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij is Duits een belangrijk vak, zoals je al in de inleiding hebt kunnen lezen.

Bovenbouw

Vanaf leerjaar vier heet Duits: ‘Duitse taal- en literatuur’. Dit betekent, dat je je naast de taal ook gaat verdiepen in de cultuur en geschiedenis van Duitsland. Literatuur is hiervoor een geschikt middel, omdat de verhalen en de romans die we behandelen een soort ‘live’ bericht zijn van een bepaalde tijd uit de Duitse geschiedenis. Daarnaast bekijken we films (uiteraard met Duitse of zonder ondertitels) die met een bepaalde tijd uit de Duitse geschiedenis te maken hebben. Vanaf leerjaar vier begint ook de concrete voorbereiding op het eindexamen. In de onderbouw leerde je hoe je je in het buitenland kunt redden in voorspelbare situaties. In de bovenbouw zul je ook leren hoe je je onvoorbereid kunt redden in het Duits. Je moet bijvoorbeeld je mening geven over nieuwsberichten, discussies voeren of presenteren voor een groep.

Studiereizen

Om de Duitse cultuur ook echt te beleven, worden er in de bovenbouw twee buitenlandreizen georganiseerd. Leerlingen uit 4 havo en 5 vwo gaan vier dagen naar Berlijn voor een studiereis en 5 vwo heeft een uitwisselingsprogramma met een zusterschool in Münster. Op deze school wordt het vak Nederlands aangeboden. Bij beide reizen verblijf je in een gastgezin, waar de voertaal uiteraard Duits is.