Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Profielen VWO

De decanen en je profielkeuze:

Op het HLZ zijn er drie decanen: Diederik Dol voor de derde klas (havo en vwo), Stéphanie Dockx voor de havo bovenbouw en Bregje van den Berg voor de vwo bovenbouw. De decaan begeleidt jou in je profiel- en studiekeuze. Ze werken nauw samen met de mentoren, leerjaarcoördinatoren en afdelingsleiders.

In de derde klas moet je een profiel kiezen dat je in de bovenbouw gaat volgen. Dit profiel bepaalt mede welke studiemogelijkheden jij hebt. Voor sommige studies heb je bijvoorbeeld wiskunde B nodig. Bij het kiezen van je profiel word je geholpen door je mentor en door de decaan. Er zijn vier verschillende profielen; per profiel is er een aantal vakken verplicht en is er een keuzedeel. Onderaan deze pagina vind je de keuzemogelijkheden per profiel.

In de bovenbouw helpt de decaan, samen met de mentor, je om een goed beeld te krijgen van je interesses en mogelijkheden om zo uiteindelijk tot een passende studiekeuze te komen na het behalen van je VWO-diploma.

Om die studiekeuze mogelijk te maken organiseert de decaan een aantal activiteiten zoals studievoorlichtingsavonden en een LOB-stage. Daarnaast informeert de decaan je over de open dagen, meeloopdagen en proefstudeerdagen van de verschillende vervolgopleidingen. Uiteraard staat de deur altijd open als er meer informatie gewenst is of meer persoonlijke begeleiding nodig is.

De profielen waar jij in de derde klas een keuze uit gaat maken:

De profielen voor VWO

Profiel C&M E&M N&G N&T
Verplichte profielvakken geschiedenis
Wiskunde C/A
wiskunde A/B
geschiedenis
Economie
wiskunde A/B
scheikunde
biologie
wiskunde B
natuurkunde
scheikunde
Tweede moderne vreemde taal* Duits
Frans
Spaans
Duits
Frans
Spaans
Duits
Frans
Spaans
Duits
Frans
Spaans
Keuze profielvakken aardrijkskunde
economie
———————filosofie
tekenen/kb
Duits
Frans
Spaans
aardrijkskunde
bedrijfseconomie
aardrijkskunde
natuurkunde
Wiskunde D
biologie
Keuze examenvakken** Duits
Frans
Spaans
tekenen/kb
filosofie
aardrijkskunde
economie
bedrijfseconomie
Duits
Frans
Spaans
tekenen/kb
filosofie
aardrijkskunde
bedrijfseconomie
Duits
Frans
Spaans
tekenen/kb
filosofie
aardrijkskunde
economie
natuurkunde
bedrijfseconomie
Duits
Frans
Spaans
tekenen/kb
filosofie
aardrijkskunde
economie
bedrijfseconomie

*minimaal één moderne vreemde taal in pakket, dispensatie in bijzonder gevallen

Examenvakken

Een VWO leerling heeft minimaal 8 examenvakken:
Wiskunde A, B of C, Nederlands en Engels zijn verplicht
Daarnaast zijn er profielvakken die al dan niet verplicht zijn en is er het keuze examenvak.

Tevens verplicht

Tevens zijn de volgende vakken verplicht:
Culturele en Kunstzinnige vorming (CKV) in 4 vwo
Maatschappijleer in 5 vwo
Godsdienst in 6 vwo
LO in 4, 5 en 6 vwo