Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Overlijden Hetty van Weerdenburg

Op maandagavond 11 december is onze collega Hetty van Weerdenburg overleden. Wij wisten al langere tijd dat zij ernstig ziek was. Ondanks zware behandelingen bleek genezing niet meer mogelijk. Wij, als personeel, zijn diep getroffen door haar overlijden Hetty van Weerdenburg was sinds 1975 aan het Hervormd lyceum Zuid als docente lichamelijke opvoeding verbonden. Zij was de nestor van de sectie lo. Velen kennen haar als mentor in de onderbouw en de laatste jaren ook als decaan in de bovenbouw havo. Wij verliezen in haar een zeer betrokken en sterk op leerlingen gerichte collega.

Onze gedachten gaan uit naar de kinderen van Hetty en verdere familie. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.