Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Kern van de zaak

Wij zien onze school als een belofte aan onze leerlingen, hun ouders en verzorgers, onze medewerkers en niet in de laatste plaats aan de samenleving. Omdat we ons bewust zijn van die belofte hebben we onze kernwaarden doorvertaald naar onze lessen en de manier waarop wij werken. Het helpt aspirant 8e groepers bij het maken van hun schoolkeuze en ons bij het bepalen van de inhoudelijke koers en het inrichten van de school. Zo weet iedereen waarop wij beoordeeld willen worden en waarop wij elkaar beoordelen.

Het HLZ is een vriendelijke school

Wij zijn gastvrij, er heerst hier geen pestcultuur, je mag jezelf zijn. De afstand tussen leerlingen en docenten is klein. Elkaar vertrouwen is ons uitgangspunt. Onze lessen zijn daarom persoonlijk. We maken altijd een koppeling tussen de stof, de interesse van de leerling en de klas. Zo wordt op een relevante wijze betekenis gegeven aan de kennis die we overdragen. Onze motivatie is daarbij gericht op de ontplooiing van de leerling.

Dat kan alleen omdat onze medewerkers betrokken zijn bij de leerlingen, de organisatie en elkaar. Zij proberen op basis van persoonlijke interesses een verbinding aan te gaan met de leerlingen. Daarmee onderhouden we de vriendelijke sfeer op onze school.

Oldschool

We hebben een traditioneel tintje. Het HLZ vindt haar roots in de christelijke waarden, maar gaat daar op een liberale manier mee om. We zien ons klassieke gebouw als een mooie en prettige leeromgeving en koesteren die. Het niveau van de docenten en hun voorbereiding is het fundament van onze lessen. Onze leerlingen verdienen het beste. Ook oldschool is het gebruik in de eerste twee leerjaren van de papieren HLZ-agenda. De perfecte tool om de leerlingen onder meer goed te leren plannen.
Onze docenten zijn goed opgeleid. Ze houden van hun vak en staan daar stevig in. Ze zien het didactisch verantwoord overdragen van kennis als hun belangrijkste missie.

Futureproof

We hebben een open blik naar de toekomst. We houden de onderwijstrends in de gaten. en zorgen dat we in ontwikkeling blijven. Zo leveren wij, in een wereld en maatschappij die voortdurend verandert, onze leerlingen de gevarieerde bagage die ze nodig hebben voor hun eigen toekomst. Universalis en het vak Future Media zijn daar mooie voorbeelden van.

De veranderende wereld vraagt om een grote flexibiliteit van onze docenten. Met hen is alles te bespreken maar lang niet alles is onderhandelbaar. Zij houden vast aan het goede, en van daaruit staan ze open voor ontwikkelingen.

Stap voor stap

Afspraak is afspraak. Met structuur creëren we een duidelijk onderwijsklimaat. Onze regels staan in dienst van dat klimaat. Zo weten we wat we van elkaar kunnen verwachten. Stap voor stap bieden we de stof aan zonder dat we onderweg naar het diploma de wereld uit het oog verliezen.

Doelbewust laten we die toe in onze lessen. Dit maakt onze leerlingen tot zelfstandige individuen. Onze ambities betreffen vooral onze leerlingen. We leggen de lat hoog, en doen dat om leerlingen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.

Alles in samenhang

Ons curriculum, de omgangs- vormen en het gebouw zijn in harmonie met elkaar. De school is zich bewust van haar rol in de buurt, in Amsterdam en in de wereld. Oudere leerlingen begeleiden jongere leerlingen. We zijn actief bezig met onze mondiale maatschappelijke verantwoordelijkheid.

In de lessen gaat het niet alleen om de interactie tussen de leerling en de docent, maar ook om die tussen de leerlingen. We stimuleren samen- werken en onderling overleg. Interesse in elkaar is bij ons een basishouding. Samen met onze leerlingen zetten we ons dagelijks in voor een sfeer die net zo bijzonder als vanzelfsprekend is.