Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Hulp nodig

Het Ouder- en Kindteam is op alle scholen aanwezig

Zit je ergens mee, maak je je zorgen over je gezondheid, heb je ruzies thuis, word je gepest, gebruik je te veel drank of drugs, voel je je vaak rot of alleen of is er iets anders dat je dwars zit, dan kun je met je vragen terecht bij het Ouder- en Kindteam. Aan iedere school is een ouder- en kindadviseur, een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige verbonden. Zij zijn onafhankelijk van school. De ouder-kindadviseur die aan het HLZ is verbonden is: Yvonne van de Schoor. Ze is op vaste tijden in de week op school aanwezig. Zij kan je helpen met tips, advies of begeleiding. Je kunt zelf een afspraak met haar maken op school of op een andere plek. Je kan haar bereiken op 06-23049128 of y.vandeschoor@oktamsterdam.nl. Zo krijg je snel de juiste hulp. Die hulp kan bestaan uit gesprekken met de ouder- en kindadviseur of met iemand anders uit het team. Misschien wil je een gesprek met de jeugdpsycholoog of jeugdarts. Op www.oktamsterdam.nl kun je ook (anoniem) chatten.