Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

HLZ is lid van Bètapartners

Het HLZ werkt in het netwerk Bètapartners samen met de UvA, VU, ruim 45 andere VO-scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen aan goed, actueel en inspirerend bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland. Onze docenten nemen deel aan vakinhoudelijke en vakdidactische activiteiten, en onze leerlingen kunnen kiezen uit verdiepende en verrijkende activiteiten. We wisselen intensief kennis uit met andere lidscholen en werken samen aan onderwijsvernieuwing.

Bètapartners is onderdeel van de landelijke VO-HO netwerken. Onze gezamenlijke missie is om te zorgen voor een optimale aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs, en zo studiesucces te bevorderen en uitval te verminderen.

Scholen die een PAL-student in dienst hebben, kunnen nog het volgende toevoegen:

Op het HLZ  hebben we ook PAL-studenten in dienst: Persoonlijke Assistenten van de Leraar. Dat zijn tweede- of derdejaars studenten die vier tot acht uur per week op onze school de docent ondersteunen met lesgeven en andere onderwijstaken. Zo zorgen PAL-studenten voor werkdrukvermindering bij de docenten. Daarnaast maken de studenten kennis met een carrière als docent in het onderwijs, waardoor het PAL-project ook bijdraagt aan een oplossing van het lerarentekort.

Scholen die participeren in een Collegetour, kunnen nog het volgende toevoegen:

Het HLZ participeert ook in de Collegetour Amsterdam; https://www.betapartners.nl/amsterdam. In de Collegetours werken we samen in de regio met andere lidscholen en bedrijven. We ontwikkelen bedrijfsbezoeken voor bovenbouwleerlingen, die zich richten op zowel de vakinhoud als de studiekeuze. Zo verdiepen leerlingen én docenten hun kennis.