Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Het HLZ in actie voor Edukans

Afgelopen jaar spaarden we als school voor de verbetering van de onderwijssituatie in Malawi via de stichting Edukans. We zamelden tot nu toe een bedrag in van ruim € 12.000,-. Een prachtig bedrag, waarvoor we iedereen ook enorm willen bedanken. We hebben creatieve, ludieke en sportieve acties gehad.

Daarbij hebben we ook nog € 1.500,- kunnen overmaken aan onze contactpersoon in Kenia, die met ons geld en dat van de stichting Kozon een bedrijfje opzet om zonne-ovens en andere mens- en milieusparende uitvindingen maakt en de werking ervan uitlegt aan schoolkinderen en de lokale bevolking.

Nu de zomer aangebroken is zou het logisch zijn om de actie af te ronden, maar natuur- en scheikundedocent Marco Dorstijn heeft nog een laatste sponsoractie op touw gezet. Hij fietst met zijn zoon, Danny (20), deze zomer in ruim twee weken 1800 km naar Auschwitz. Hij zal elke dag een videobericht op YouTube en een bericht op de actiewebsite plaatsen. Volg Marco en Danny op weg naar Auschwitz op hlz.inactievooredukans.nl en sponsor hem voor verbetering van het onderwijs in Malawi.


Bij de foto’s

Boven: natuur- en scheikundedocent Marco Dorstijn fietst deze zomer voor Edukans naar Auschwitz

Onder: deze kaartenset is gemaakt door Yvo, leerling van het HLZ, die dit voorjaar naar Malawi mocht gaan als verslaggever