Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Grenzeloos leren

Leerlingen van nu leven in een samenleving waarin de hele wereld binnen handbereik is. Als ze van school afkomen, wordt er veel van ze gevraagd en verwacht. Om de leerlingen hierop voor te bereiden is het van belang dat de kennis die ze op school op doen niet enkel binnen de vier muren van de school blijft. De kennis van nu moet gecombineerd worden met de wereld van nu, de wereld waarin de leerlingen hun kennis gaan gebruiken. We willen onze leerlingen wereldwijs de wereld in sturen.

Door tastbare ervaringen te verbinden aan de feitelijke kennis die leerlingen moeten opdoen, is de kennis voor alle leerlingen van het HLZ van meer betekenis: excursies van een of twee lesuren (musea, park, bedrijvenbezoek), gastsprekers, Skype-interviews of een ervaringsonderzoek.

Op het HLZ wordt ook op internationaal vlak veel ondernomen. Excursies en reizen naar onder andere Brussel, Antwerpen, Ieper, Berlijn, Edinburgh, Sevilla, Parijs, Rome en Pyrgos. We doen bijzondere Erasmusprojecten, met scholen uit verschillende Europese landen en jaarlijks een uitwisseling met een school in Rouen. Vakoverstijgende projecten zoals Grenzeloos Lekker, Mondiale Maatschappelijke Bewustwording en het Malawi-project nemen op het HLZ een prominente plek in.