Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

PTA’s en Examenreglement

Het PTA staat voor Programma voor Toetsing en Afsluiting. In het Programma van Toetsing en Afsluiting staat onder andere per vak wanneer een toets plaatsvindt, welke onderdelen in het schoolexamen (SE) getoetst worden en hoe zwaar het eventueel behaalde cijfer meetelt voor het eindcijfer schoolexamen. Het eindcijfer schoolexamen is het gewogen rekenkundig gemiddelde van de behaalde schoolexamencijfers voor dat vak. Hieronder vindt u de PTA-boekjes per leerjaar en afdeling. In deze boekjes is ook het Examenreglement opgenomen.