Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Nieuwe Beslisboom 12+ thuisblijven of naar school?

BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM de beslisboom ‘12+ thuisblijven of naar werk/school?’ geactualiseerd. Wat is er veranderd in de beslisboom?
  • De volgorde van de vragen is aangepast. Het uitgangspunt van de coronamaatregelen is dat alle huisgenoten thuis blijven als iemand uit het huishouden corona heeft. Dit is dan ook de startvraag van de boom geworden.
  • Ook blijven alle huisgenoten thuis als één van de huisgenoten koorts en/of benauwdheid en coronagerelateerde klachten heeft. Andersom geldt dus ook: als een huisgenoot alleen koorts heeft of benauwd is, zonder andere corona-gerelateerde klachten, dan hoeven huisgenoten niet thuis te blijven. Mits de huisgenoten zelf geen klachten hebben uiteraard. Om in deze en vergelijkbare situaties de juiste uitkomst van de beslisboom te krijgen zijn sommige blokjes aangepast en verplaatst.
  • De thuisblijfregels na terugkomst uit een oranje of rood gebied zijn toegevoegd: komt iemand uit een oranje of rood gebied dan moet het 10 dagen in quarantaine.
  • Er is een cirkel over ‘klachten die passen bij corona’ toegevoegd.
  • Bij de informatie over testen is komen te vervallen dat iemand getest moet worden als het in de risicogroep valt. Hij/zij kan wel getest worden als het onderdeel uit maakt van een uitbraakonderzoek.
  • Aan de blokjes ‘blijf thuis’ en ‘je mag naar school of werk’ zijn zwarte kruisjes cq. Vinkjes toegevoegd om de gebruiksvriendelijkheid voor personen met een kleurenblindheid te vergroten.
  • De datum is aangepast naar 14 oktober 2020.

NB: de richtlijnen van het RIVM zijn leidend. De beslisboom is een vertaling van deze richtlijnen. Zoals altijd is deze versie van de beslisboom het resultaat van een nauwkeurige afstemming tussen BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Een hulpmiddel als de beslisboom zal altijd aan verandering onderhevig blijven.

De beslisboom dekt niet alle situaties, het gaat bijvoorbeeld om de situatie hoe te handelen bij klachten maar niet hoe te handelen bij een positieve test. Het vo-protocol is daarin allesomvattend en altijd leidend.