Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Begeleiding

Ondersteuning op het HLZ

Overzicht Ondersteuning

Schoolondersteuningsplan
Hier vindt u het Schoolondersteuningsplan van het Hervormd Lyceum Zuid.

Het ondersteuningsteam op het HLZ bestaat uit:

Zorgcoördinator Onderbouw leerjaar 1 en 2: Mevr. M. Boor (a.i.) (boom@hlz.nl)

Zorgcoördinator Onderbouw leerjaar 3: Mevr. M. Thasing (tham@hlz.nl)

Zorgcoördinator Bovenbouw: Mevr. P. Krijgsman (krip@hlz.nl) en Mevr. M. Thasing (tham@hlz.nl)

Begeleider passend onderwijs: Dhr. R. Delissen (delr@hlz.nl)

Begeleiders Plus voorziening: Dhr. J. Daniëls (danj@hlz.nl)  en Mevr. Wagenmans (wagm@hlz.nl)

Aanmelding bij het pluspunt verloopt via de zorgcoordinatoren.

Remedial Teacher Taal: Mevr. I. Dekker (dkr@hlz.nl)

Remedial Teacher Rekenen: Mevr. D. Prinsenberg (pri@hlz.nl)

Aanmelding bij de Remedial Teacher kan direct.

Leerplichtambtenaar:  leerplicht@amsterdam.nl

Aanmelding bij de leerplichtambtenaar verloopt via één van de afdelingsleiders.

 

Ouder- en Kind team
Het Ouder- en Kindteam is op alle scholen aanwezig. Alle ouders vragen zich wel eens af: hoe pak ik dat nou aan? Waar vind ik goede informatie? Moet ik mij zorgen maken? Het is dan fijn als iemand meedenkt en tips geeft of samen met u bekijkt wat er nodig is. Mocht u vragen hebben over opgroeien en opvoeden, zijn er problemen thuis of maakt u zich zorgen over uw kind, dan kunt u zelf contact opnemen met de Ouder-kind adviseur die vanuit het Ouder- en kindteam verbonden is aan de school. Op het HLZ is dat Vernon Deets. Hij maakt dan een afspraak met u en/of uw kind. Dat kan op school of op een plek die voor u prettig is. Ook uw kind kan geholpen worden met tips en gesprekken. U kunt een afspraak maken met De heer. Deets via  v.deets@oktamsterdam.nl (0618607198)


Indien nodig en met uw toestemming wordt de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of een jeugdpsycholoog uit het Ouder- en Kindteam erbij betrokken. Leden van het Ouder-kindteam zijn onafhankelijk van school en gaan vertrouwelijk om met uw informatie. Als u het goed vindt, werken zij samen met school. Ook de zorgcoördinator van de school kan ouders en jongeren naar het Ouder- en kindteam doorverwijzen. Meer informatie: www.oktamsterdam.nl

Jeugdarts: Mevr. L. Licht (llicht@ggd.amsterdam.nl)

Schoolverpleegkundige: Mevr. Elsbeth Beeres, (ebeeres@ggd.amsterdam.nl)

Met de volgende functionarissen kunnen ouders en leerlingen direct contact opnemen.

Decaan onderbouw (havo/vwo): Dhr. Dol (dol@hlz.nl)

Decaan havo bovenbouw: Mevr. S.Dockx (spi@hlz.nl)

Decaan vwo bovenbouw: Mevr. Van den Berg (ber@hlz.nl)

Schoolcontactpersoon Mevr. Jacobs (jac@hlz.nl) en Mevr. Hoogesteijn (hgs@hlz.nl)

Vertrouwenspersoon (extern voor leerlingen/ouders) Mevr. van Wezel (ivanwezel@chello.nl)

Vertrouwenspersoon (extern voor medewerkers) Mevr. David (p.david@planet.nl)

Verzuimmedewerker: Mevr. M. Nobel (nob@hlz.nl)

Onderwijsadviseur van het Samenwerkingsverband: Mevr. Maaike Zeguers (m.zeguers@swvadam.nl)

 

Schoolondersteuningsplan

In het schoolondersteuningsplan wordt verwezen naar bijlagen die we niet allemaal op de website plaatsen.

Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan kunt u een mail sturen aan Dhr. Tennekes (tenh@hlz.nl), dan krijgt u deze toegezonden.

SOP-HLZ-2021-2025-versie-website