Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Begeleiding

Ondersteuning op het HLZ

Overzicht Ondersteuning

Schoolondersteuningsplan
Hier vindt u het Schoolondersteuningsplan van het Hervormd Lyceum Zuid.

Het ondersteuningsteam op het HLZ bestaat uit:

Zorgcoördinator Onderbouw: Mevr. L. Oprel (oprl@hlz.nl)

Zorgcoördinator Bovenbouw: Mevr. E. van Wissen (wss@hlz.nl), tijdelijk vervangen door Mevr. van Eijk (eija@hlz.nl)

Begeleider passend onderwijs: Mevr. S.Butter (buts@hlz.nl)

Begeleiders Plus voorziening: Mevr. Dallmer (dalm@hlz.nl) en Mevr. Wagenmans (wagm@hlz.nl)

Aanmelding bij de Begeleider Passend Onderwijs verloopt via de zorg coördinatoren.

Remedial Teacher: Mevr. I. Dekker (dkr@hlz.nl)

Aanmelding bij de Remedial Teacher kan direct.

Leerplichtambtenaar: Mevr. Ramsikoen (s.ramkisoen@amsterdam.nl)

Aanmelding bij de leerplichtambtenaar verloopt via één van de afdelingsleiders.

 

Ouder- en Kind team
Het Ouder- en Kindteam is op alle scholen aanwezig. Alle ouders vragen zich wel eens af: hoe pak ik dat nou aan? Waar vind ik goede informatie? Moet ik mij zorgen maken? Het is dan fijn als iemand meedenkt en tips geeft of samen met u bekijkt wat er nodig is. Mocht u vragen hebben over opgroeien en opvoeden, zijn er problemen thuis of maakt u zich zorgen over uw kind, dan kunt u zelf contact opnemen met de Ouder-kind adviseur die vanuit het Ouder- en kindteam verbonden is aan de school. Op het HLZ is dat Yvonne van de Schoor. Zij maakt dan een afspraak met u en/of uw kind. Dat kan op school of op een plek die voor u prettig is. Ook uw kind kan geholpen worden met tips en gesprekken. U kunt een afspraak maken via 06-23049128 / y.vandeschoor@oktamsterdam.nl
Indien nodig en met uw toestemming wordt de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of een jeugdpsycholoog uit het Ouder- en Kindteam erbij betrokken. Leden van het Ouder-kindteam zijn onafhankelijk van school en gaan vertrouwelijk om met uw informatie. Als u het goed vindt, werken zij samen met school. Ook de zorgcoördinator van de school kan ouders en jongeren naar het Ouder- en kindteam doorverwijzen.
Meer informatie: www.oktamsterdam.nl

Ouder- en kind adviseur: Jan Tegenbosch (j.tegenbosch@oktamsterdam.nl)

Jeugdarts: Mevr. L. Licht (llicht@ggd.amsterdam.nl)

 

Met de volgende functionarissen kunnen ouders en leerlingen direct contact opnemen.

Decaan onderbouw (havo/vwo): Dhr. Dol (dol@hlz.nl)

Decaan havo bovenbouw: Mevr. S.Dockx (spi@hlz.nl)

Decaan vwo bovenbouw: Mevr. Van den Berg (BER@hlz.nl)

Schoolcontactpersoon Mevr. Jacobs (JAC@hlz.nl)

Vertrouwenspersoon (intern) Mevr. Hoogesteijn (HGS@hlz.nl)

Vertrouwenspersoon (extern voor leerlingen/ouders) Mevr. van Wezel (ivanwezel@chello.nl)

Vertrouwenspersoon (extern voor medewerkers) Mevr. David (p.david@planet.nl)

Verzuimcoördinator: Mevr. M. Nobel (NOB@hlz.nl)

 

Schoolondersteuningsplan

Overzicht-ondersteuning-HLZ-2019-2020