Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Project over Vliegen in U3

Project ‘Vliegen’ Hervormd Lyceum Zuid

U3 werkt sinds vier weken aan een zes weken durend project dat tot doel heeft de leerlingen out of the box te laten werken aan (en stiekem en terloops na te laten denken over) de drie P’s: wat is mijn PLEASURE (waar geniet ik van?), wat is mijn PURPOSE (wat wil ik doen voor de wereld?) en wat is mijn POWER (wat kan ik goed?).

Op zes maandagmiddagen fietsen we om 13.45 uur naar Makerversity, een van oorsprong Engels ‘bedrijf’  achter het Scheepvaartmuseum. Daar werken we tot 16.30 uur met gebruikmaking van de modernste technieken waarover Makerversity beschikt aan een ‘superplan’ dat op de een of andere manier te maken heeft met VLIEG(EN).

Op de eerste bijeenkomst vertelde Patrique Zaman over zijn octopusachtige activiteiten: hij startte als 16-jarige allerlei bedrijvigheid en hij is nu met zijn bedrijf AVY bezig neushoorns te beschermen in Afrika. Dat doen ze door drones te maken die in wildparken via foto- of filmapparatuur aan de opzichters duidelijk kunnen maken waar stropers bezig zijn neushoorns van hun neus te beroven. Zijn aanstekelijke verhaal maakte dat de leerlingen met hun eigen drie P’s aan de slag gingen.

Tijdens de tweede bijeenkomst (zie de foto’s) kregen drietallen de opdracht in een vloek en een zucht te bedenken welke overlap er was bij het naast elkaar leggen van hun PPP’s. In vijf minuten moesten ze een plan verzinnen dat ze alle drie én leuk, én interessant én belangrijk vonden: zo ontstonden er ideeën voor bijv. enkel- en polsbanden die in fitnesscentra energie opslaan, die verkocht kunnen worden voor een goed doel. Zie de foto’s voor de andere uitvindingen die in een uur ontstonden.

De volgende week gaan we in de werkplaats met het grote werk (waaronder 3D-printers) aan de gang.

De zes sessies leiden uiteindelijk tot een presentatiemiddag op 22 januari: daar toont iedere leerling zijn/haar EINDPRODUCT dat op de een of andere manier maar out of the box met VLIEG(EN) te maken moet hebben.

KOM DAT ZIEN!

Namens de stuurgroep Universalis,

Rein van der Wiel